SOCIAL

DOC. Guvernul susţine performanţa în cercetare. 19 studenţi-doctoranzi vor primi burse de merit

post-img

15 studenţi-doctoranzi din Republica Moldova vor primi Bursa de Excelenţă a Guvernului pentru anul 2022, în valoare de 2500 de lei, iar alţi patru studenţi vor beneficia de Bursa pe domenii ştiinţifice, care constituie 2000 de lei. O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul şedinţei de astăzi a Guvernului.

Bursa de Excelenţă a Guvernului şi Bursa pe domenii ştiinţifice se acordă anual, pentru un an calendaristic, studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la studii la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi, cât şi cu frecvenţă redusă, finanţaţi din bugetul de stat şi în bază de contract. 

La concurs au fost depuse 36 de dosare, din cadrul a şase instituţii organizatoare de studii superioare de doctorat. În urma evaluării dosarelor de către comisiile de experţi, au fost selectaţi 19 studenţi-doctoranzi bursieri, dintre care 15 vor beneficia de Bursa de Excelenţă a Guvernului, iar 4 vor obţine Bursa pe domenii ştiinţifice pentru anul 2022.

Participanţii la concurs au prezentat studii în diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii. Au fost înalt apreciate lucrările care pun accent pe subiecte prioritare pentru viaţa economică şi socioculturală a R. Moldova. 

Una dintre câştigătoarele concursului, Mariana Ulinici, doctorandă în anul V la Şcoala doctorală în domeniul ştiinţelor medicale, a realizat un studiu ştiinţific axat pe disecţia moleculară a interacţiunilor virus-gazdă şi pe dezvoltarea metodelor de diagnostic în infecţia cu COVID-19. Cercetătoarea a participat nemijlocit la secvenţierea genomului complet al tulpinilor virusului SARS-CoV2, circulante pe teritoriul Republicii Moldova. 

Un alt câştigător, Dumitru Rusnac, doctorand în anul III la Şcoala doctorală Ştiinţe Fizice, Matematice, ale Informaţiei şi Inginereşti a Universităţii de Stat din Moldova, a dezvoltat o tehnologie fundamentală nouă pentru producerea ceramicii electroconductoare de ZnO, bazată pe reacţii chimice de transport. Suporturile din sticlă cu înveliş înalt conductiv electric de ZnO pot fi utilizate la întreprinderile din R.Moldova şi UE pentru producţia de baterii solare, senzori de gaz, surse de radiaţii (LED-uri şi lasere).

Concursul de burse pentru studenţii-doctoranzi se înscrie în programul guvernamental de susţinere a tinerilor implicaţi în proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional. Prin acordarea acestor burse Guvernul îşi propune să sporească atractivitatea studiilor doctorale şi calitatea acestora, precum şi să valorifice potenţialul  tinerilor, motivându-i să se încadreze în activitatea de cercetare şi inovare.

Lista câştigătorilor poate fi accesată mai jos.