Romania La Zi

„România în fiecare zi”. Tudor Vianu, fondatorul şcolii de stilistică a Facultăţii de Litere din Bucureşti

Tudor Vianu, născut la 8 ianuarie 1898, în Giurgiu, într-o familie de origine evreiască ce s-a convertit la creştinism, a fost un estetician, critic şi istoric literar, poet, eseist, filosof şi traducător român.


În anul 1915 devine student la Facultatea de Filosofie şi Drept din Bucureşti. Obţine titlul de doctor în filosofie al Universităţii din Tübingen. În perioada de doctorat a purtat o corespondenţă susţinută, punctată de întâlniri amicale, cu prietenul său din liceu, poetul Ion Barbu, care studia matematica la Göttingen.

Creaţia lui a acoperit exact patru decenii: de la apariţia în 1928, în germană, a volumului de debut, totodată şi primul său studiu de estetică, valorificare a tezei sale de doctorat susţinută sub îndrumarea lui Karl Groos la Facultatea de Filozofie a Universităţii Eberhard Karl din Tübingen, (în noiembrie 1923), Das Wertungsproblem in Schillers Poetik. Über naive und sentimentalische Dichtung (Problema valorizării în poetica lui Schiller) şi până la volumul apărut postum Arghezi, poet al omului, purtând subtitlul „Cântare Omului” (explorând un domeniu al literaturii comparate), ultimul său studiu antum, intrat la tipar chiar în ziua dispariţiei autorului şi apărut după puţin timp, la începutul verii anului 1964. Teza de doctorat a fost lăudată de Lucian Blaga, cu care Vianu era coleg în paginile revistei Gândirea, mai ales pentru trimiterile permanente le Expresionismul german, de care Blaga însuşi era puternic influenţat în epocă.

Este fondatorul şcolii de stilistică a Facultăţii de Litere din Bucureşti şi iniţiator al catedrei de literatură universală, căreia i-a fost multă vreme şef. Tudor Vianu a fost profesor titular de estetică, director al Teatrului Naţional (1945).

Să nu uităm să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României, prin intermediul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.