SOCIAL

Uniunea Europeană susţine crearea şi dezvoltarea clusterelor în regiunile Cahul şi Ungheni

post-img

Clusterul este un model de afaceri care presupune cooperarea între întreprinderi mici şi mijlocii/antreprenori, pe de o parte şi structuri de suport din partea autorităţilor publice, mediul academic, societatea civilă, pe de altă parte. Elementul distinctiv al clusterelor este organizarea flexibilă, fiecare membru îndeplinind anumite activităţi în funcţie de cerinţele pieţei şi de strategia clusterului.

În timp ce la nivel european clusterele s-au afirmat ca un model eficient de competitivitate regională, Republica Moldova abia începe să valorifice avantajele cooperării şi asocierii pentru dezvoltarea afacerilor. Turismul, produsele agroalimentare, mobila sau textilele sunt câteva sectoare cu potenţial de clusterizare în Republica Moldova.

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de PNUD şi UNICEF oferă sprijinul financiar necesar pentru consolidarea acestor lanţuri valorice locale şi clusterelor din regiunile Cahul şi Ungheni.

Căpşunele, un lanţ valoric în regiunea Ungheni

Antreprenoarea Zinaida Plămădeală din Ungheni reprezintă Asociaţia „Berries Group”, care reuneşte cinci producători de căpşune care au în gestiune anual terenuri cu o suprafaţă de 40-50 ha, în satele Sculeni şi Petreşti. Căpşunele sunt reprezentative pentru regiunea Ungheni, iar iniţiativa creării unui cluster bacifer este determinată de câteva avantaje regionale. Regiunea Ungheni oferă o sursă stabilă şi durabilă de apă pentru irigare, iar culturile bacifere au prezentat dintotdeauna interes pentru fermierii locali mari şi mici, fiind generatoare de venituri. Totodată, proximitatea cu Uniunea Europeană oferă acces la o piaţă de desfacere mare.

În opinia Zinaidei Plămădeală, clusterul este un instrument cu multiple avantaje: „Clusterizarea este o platformă de cooperare eficientă şi de creare a parteneriatelor în cadrul lanţurilor valorice, iar acest instrument este unul necesar şi oportun dezvoltării sectorului bacifer din raionul Ungheni, dar şi pentru toată ţara”.

Cooperarea şi asocierea mai multor producători au permis ca „Berries Group” să-şi mărească volumul de producţie, să investească în infrastructura de post-recoltare, inclusiv camere de pre-răcire, camere de păstrare a fructelor şi ulterior facilităţi pentru uscarea fructelor.Strugurii, un lanţ valoric în regiunea Cahul

La Cahul, o altă regiune susţinută de UE în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, strugurii sunt un lanţ valoric cu potenţial de dezvoltare. Directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Struguri de Masă din Cahul, Sergiu Tutovan notează că producerea strugurilor de masă în raionul Cahul este o ramură cu tradiţii care aduce valoare sectorului agrar al regiunii. În prezent, în raionul Cahul sunt circa 3000 de ha de terenuri plantate cu struguri de masă, recolta medie fiind de 6 tone per ha. Totodată, 40 la sută din producţie este direcţionată pentru consum local, iar 60% se exportă preponderent în România şi alte pieţe ale UE, Belarus şi Federaţia Rusă.

În opinia lui Sergiu Tutovan, crearea unui cluster va aduce mai multe beneficii economice, una din priorităţi fiind accesul în lanţurile de hipermarketuri, iar pentru aceasta e nevoie de livrarea unor loturi mari de produs de calitate omogenă.

„Clusterul prin esenţă include un cerc mult mai larg al actorilor lanţului valoric, începând de la producătorii de material săditor, furnizorii de input-uri, producătorii de struguri de masă, depozite frigorifice cu linii de ambalare şi sortare şi transportatorii de struguri care se vor ocupa de livrarea lor în pieţe”, explică Sergiu Tutovan.

Crearea unei structuri integratorii pentru sectorul strugurilor de masă din Cahul ar asigura avantaje economice. Spre deosebire de alte forme de asociere, clusterul permite unirea eforturilor separate ale actorilor-cheie pentru rezolvarea problemei în comun recunoscută a tuturor segmentului lanţului valoric. Antreprenorul Sergiu Tutovan menţionează că până acum au avut loc mai multe şedinţe de informare şi consultare cu potenţiali membri ai viitorului cluster, iar în curând urmează să fie semnat un memorand privind activitatea clusterului.Foaia de parcurs pentru dinamizarea dezvoltării economice locale în regiunea Cahul şi Ungheni

În Republica Moldova, ca şi în alte state din Parteneriatul Estic, conceptualizarea şi implementarea clusterelor este abia la început, chiar dacă noţiunea a fost deja încorporată în unele documente de politici publice.

Uniunea Europeană, prin intermediul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, susţine dezvoltarea şi consolidarea lanţurilor valorice şi a clusterelor din regiunile Cahul şi Ungheni. Cu acest scop, a fost elaborată de reprezentanţii locali ai sectorului privat, în parteneriat cu autorităţile publice locale şi Camera de Comerţ şi Industrie din raioanele Cahul şi Ungheni, câte o Foaie de parcurs pentru fiecare regiune, unde a fost analizată situaţia economică a raionului, inclusiv din zona rurală şi cea urbană.

În document au fost evidenţiate lanţurile valorice cu toate verigile lor, de la obţinerea materiei prime până la comercializarea produsului finit. În baza acestei analize, au fost selectate lanţuri valorice cu potenţial economic în creştere şi obţinere a valorii adăugate mari, pondere mare în viaţa social-economică, cu oportunităţi de satisfacere a pieţei interne şi export. Aşadar, în regiunea Cahul au fost identificate 4 lanţuri valorice (strugurii de masă, turism, vinificaţie şi oieritul), iar în regiunea Ungheni (turism, căpşuni, mobilă şi covoare).

„Promovarea dezvoltării clusterelor trebuie să constituie unul din principalele elemente de consolidare a competitivităţii regionale, pentru stimularea creşterii economice, creării de noi locuri de muncă şi reţinerii forţei de munca în regiuni. În acelaşi timp, în contextul dezvoltării clusterelor se va acorda o mare atenţie oportunităţilor de incorporare a dimensiunilor de economie circulară şi digitalizare, prin aplicarea de noi tehnologii şi principii şi prin actualizarea procesului tehnologic, cu respectarea principiilor de protejare a mediul înconjurător”, notează Simion Berzoi, ofiţer Atragere investiţii în cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Aşadar, Foaia de parcurs reprezintă platforma de iniţiere a intervenţiilor sistemice ale Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”, finanţat de UE şi implementat de PNUD şi UNICEF, pentru dinamizarea dezvoltării economice locale în regiunile Cahul şi Ungheni în perioada 2021-2025.

Foaia de parcurs se bazează pe implementarea unor intervenţii pe termen scurt şi în majoritatea cazurilor cu resurse proprii existente, menite să testeze şi să mobilizeze parteneriatele locale, care au scopul să producă câteva „victorii rapide” pe dimensiunea de creare a lanţurilor valorice, care ulterior vor beneficia de asistenţă tehnică, consultanţă şi finanţarea iniţiativelor comune.