Europa Azi

„Europa Azi”. Încă 5 miliarde pentru a atenua efectele BREXIT

TVR MOLDOVA vă prezintă un rezumat al principalelor evenimente care s-au derulat astăzi în Uniunea European.

ÎNCĂ 5 MILIARDE DE EURO PENTRU A ATENUA EFECTELE BREXIT

Consiliul Uniunii Europene a dat astăzi aprobarea pentru rezerva de ajustare la Brexit în valoare de cinci miliarde de euro. Finanţarea suplimentară va ajuta regiunile, sectoarele şi comunităţile cele mai afectate de retragerea Regatului Unit din blocul comunitar. Printre măsurile eligibile pentru finanţare se numără sprijinul pentru IMM-uri, crearea de locuri de muncă şi reintegrarea pe piaţa muncii a europenilor care se întorc în UE. Alocarea resurselor se va face ţinând cont de impactul negativ al Brexitului asupra fiecărui stat membru şi va fi determinată de trei factori principali. Este vorba de importanţa comerţului cu Regatul Unit, importanţa pescuitului în apele Regatului Unit şi importanţa legăturilor de vecinătate pentru regiunile maritime frontaliere cu Regatul Unit.

UN PAS IMPORTANT CĂTRE REFORMA DOMENIULUI FARMACEUTIC

Comisia Europeană a lansat astăzi o nouă rundă de consultări publice pentru revizuirea legislaţiei UE în domeniul farmaceutic. Consultarea se va desfăşura până la 21 decembrie şi va colecta opiniile de la publicul larg şi de la părţile interesate, pentru a crea un cadru de reglementare adaptat exigenţelor viitorului şi rezistent la crize. Ultima revizuire a legislaţiei UE în domeniul farmaceutic a fost prezentată în urmă cu aproape 20 de ani. Potrivit comisarului european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, un cadru de reglementare modernizat este un element esenţial pentru crearea unei puternice uniuni europene a sănătăţii.

O ABORDARE GLOBALĂ A CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Miniştrii cercetării din UE au adoptat astăzi concluziile privind o abordare globală în materie de cercetare şi inovare, ca parte a "Strategiei Europei pentru cooperare internaţională într-o lume în schimbare". Sunt identificate acţiunile-cheie pentru consolidarea rolului global al UE în domeniul cercetării şi inovării, cu accent pe valorile şi principiile fundamentale comune. Totodată, concluziile iau în considerare nevoia de autonomie strategică şi pun accentul pe libertatea cercetării ştiinţifice, şi pe egalitatea de gen. Miniştrii au invitat Comisia Europeană să analizeze crearea mecanismelor de cooperare în domeniile ştiinţei, inovării şi diplomaţiei culturale şi au subliniat necesitatea de a proteja cercetătorii a căror libertate de cercetare ştiinţifică este ameninţată.