ECONOMIC

Bugetul de stat al Republicii Moldova, rectificat de Guvern

Bugetul de stat al Republicii Moldova a fost rectificat de guvern. Veniturile pentru 2022 se vor majora cu 3,1 miliarde de lei şi vor fi în total de aproape 84 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 3% o reprezintă granturile care le va primi Republica Moldova, adică peste 2,5 miliarde de lei. Rectificarea bugetului a fost necesară inclusiv pentru a primi finanţarea adiţională de la FMI.

Autorităţile spun că beneficiem de o creştere a volumului de granturi şi sprijinul extern este oferit pentru a face faţă multiplelor crize prin care continuă să treacă Republica Moldova. Este vorba de creşterea preţurilor la resursele energetice, la produsele de consum şi cheltuieli generate de efectele războiului din Ucraina.

DUMITRU BUDIANSCHI ministrul Finanţelor: „Suma acestor măsuri este de 3,1 miliarde lei la venituri. 1,3 miliarde lei este din majorarea taxelor şi impozitelor, iar 1,1 miliarde din granturi. 110 milioane lei sunt din granturile pentru proiectele finanţate de sursele externe, iar 1,25 miliarde lei din suportul bugetar aferent tranşei din Asistenţa Macrofinanciară de 15 milioane de euro. Sprijin bugetar din partea Comisiei Europene de 53 de milioane euro”.

Cea mai mare creştere a bugetului de cheltuieli este la asigurările sociale căruia i s-au alocat 2,5 miliarde lei.

MARCEL SPATARI ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale: „În legătura cu majorare pensiilor calculate cu indexarea pensiilor cu coeficientul actualizat de 13,94%, cu majorarea cheltuielilor pentru prestaţiile sociale şi cu creşterea cheltuielilor pentru gazele naturale şi energia termică ca urmare a noilor tarife pentru 2022”.

Iar fondurile de asistenţă medicală vor creşte cu 86,1 milioane lei.

ALA NEMERENCO ministrul Sănătăţii: „Alocării mijloacelor financiare suplimentare pentru medicamentelor şi dispozitivele medicale compensate in contextul extinderii listele medicamentelor compensate cu medicamente esenţiale, a creşterii numărului beneficiarilor şi intensificării procesului de prescriere a medicamentelor compensate”.

Alte 200 de milioane de lei sunt alocate programelor pentru dezvoltarea IMM-uri. S-a suplimentat şi fondul ecologic, cu 29 de milioane, iar cel forestier cu 57 de milioane de lei. Alte 54 de milioane de lei sunt pentru programul "Modernizarea Sănătăţii", iar peste 111 milioane de lei pentru programul alimentar din instituţiile de educaţie. Cheltuielile bugetului naţional s-au majorat cu aproape 8% şi se estimează că vor fi de 103,7 miliarde de lei.

DUMITRU BUDIANSCHI ministrul Finanţelor: „Era planificat ca ponderea datoriei din PIB să fie de 40,4%m iar după rectificare este cu 3,1% mai joasă. Deci, noi nu putem vorbi despre o îndatorare.  Acest impuls fiscal nu a dus şi nu este factorul pe departe determinant ca să contribuie la inflaţie”.

Bugetul recent rectificat urmează să fie trimis spre examinare şi aprobare Parlamentului.