CULTURĂ

A fost lansată cea de-a 4-a ediţie a Concursului Internaţional de Lectură şi Creaţie „Pro Lectura”

post-img

În data de 15 februarie 2022, a fost lansată cea de-a 4-a ediţie a Concursului Internaţional de Lectură şi Creaţie „Pro Lectura” Competiţia se va desfăşura în perioada 15 februarie – 15 martie 2022 cu genericul „BINELE, CURAJUL ŞI DEMNITATEA”.

Concursul este organizat de către Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, Filiala din Republica Moldova (AGIRoMd) în cadrul PROIECTULUI INTERNAŢIONAL PENTRU PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE „ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN”.

Evenimentul are drept obiective: Asigurarea mobilităţii în educaţie, prin cooperarea cadrelor didactice, a elevilor, prin schimbul de idei ce vizează lectura activă; identificarea şi promovarea talentelor în domeniul educaţiei literar-artistice; captarea şi sporirea interesului elevilor pentru literatura artistică; stimularea potenţialului creativ al participanţilor prin activitatea de prezentare în faţa camerelor de luat vederi; promovarea aspectelor culturale ale reţelelor sociale de mass-media.

Participanţi:

● Elevi cu vârsta între 7–18 ani

● Cadre didactice din sistemul de învăţământ general din Republica Moldova, România, Ucraina, Serbia etc.

Printre cei 3 coordonatori: Mariana MARIN, dr. ped., conf. univ., preşedintele AGIRoMd, Igor ŞAROV, rector al USM, dr., conf. univ., dna Alexandra BARBANEAGRĂ, rector al UPSC dr., conf. univ. se integrează concursului cu o impunătoare experienţă în conceptualizarea şi valorificarea lecturii ca principiu fundamental al pedagogului din şcoala actuală.

UPSC face componenţa majoritară a Juriul onorific: dl dr. habilitat, prof. univ. ADRIAN GHICOV, şeful Catedrei de Limba şi Literatura Română, dna dr, prof. univ. ANA SIMAC, decanul Facultăţii „Arte Plastice şi Design”, dna conf. univ., dr SVETLANA DERMENJI, şefa Catedrei Limbă şi Comunicare, dna conf. univ., dr ALIONA ZGARDAN şi dna conf. univ., dr. OLGA BOZ.

Înscriere la Concurs:

● Formular pentru Secţiunea Învăţământ Primar – https://forms.gle/SN9s6r7WrBeYnrBm7

● Formular pentru Secţiunea Gimnaziu – https://forms.gle/PQ2fNR9ypuDAjqkM7

● Formular pentru Secţiunea Liceu – https://forms.gle/6ZdgfSXfUGLbk1KW8

● Formular pentru Secţiunea Cadre didactice – https://forms.gle/Y1YPhqEgPvBh4qkt7

Regulamentul Concursului PRO LECTURA 2022 aici.

Toate informaţiile despre ediţia a 4-a a Concursului PRO LECTURA, 2022, pe toată perioada desfăşurării Concursului, vor fi plasate aici: https://www.facebook.com/groups/prolectura2022.