POLITIC

La Washington, vicepremierul Nicu Popescu a prezidat sesiunea plenară a Dialogului Strategic Republica Moldova – Statele Unite ale Americii

post-img

În cadrul vizitei de lucru a delegaţiei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene Nicu Popescu împreună cu Karen Donfried, asistenta secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene şi eurasiatice a Departamentului de Stat, au prezidat sesiunea plenară a Dialogului Strategic Republica Moldova – Statele Unite ale Americii, reluat după o pauză de 5 ani, şi reuniunile celor 3 grupuri de lucru comune ale Dialogului strategic, la care au participat înalţi oficiali din ambele state.

În intervenţia sa, vicepremierul Nicu Popescu a subliniat importanţa conferirii unei dimensiuni concrete relaţiilor bilaterale ce marchează anul curent 30 de ani de parteneriat bilateral, cu accent pe dialogul strategic şi extinderea domeniilor de cooperare.

„Am accentuat importanţa asistenţei americane în asigurarea unor procese continue de modernizare a ţării, inclusiv sprijinul acordat pentru susţinerea dezvoltării economice, promovarea digitalizării, dezvoltarea infrastructurii şi consolidării securităţii şi rezilienţei energetice a Republicii Moldova”, a spus ministrul Nicu Popescu.

De asemenea, şeful diplomaţiei R. Moldova s-a referit la provocările cu care se confruntă autorităţile de la Chişinău în eforturile de a asigura rezilienţa socio-economică cetăţenilor ţării noastre în contextul de insecuritate regională.

În cadrul şedinţelor celor 3 grupuri de lucru comune ale Dialogului strategic bilateral înalţii oficiali din Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii au reafirmat importanţa promovării unui dialog şi parteneriat consistent şi aprofundat, al promovării democraţiei, prosperităţii şi securităţii Republicii Moldova pe măsura avansării agendei de reforme şi a procesului de aderare la Uniunea Europeană.

  • Grupul de lucru privind statul de drept şi buna guvernare a abordat priorităţile comune în lupta împotriva corupţiei şi promovarea drepturilor omului şi a bunei guvernări. Statele Unite au apreciat înalt eforturile Republicii Moldova în consolidarea instituţiilor anticorupţie, promovarea transparenţei şi independenţei judiciare, precum şi consultarea continuă cu societatea civilă şi alţi parteneri pentru a asigura un progres pe reforme de durată. Totodată, părţile a convenit necesitatea aprofundării cooperării pe dimensiunea consolidării democraţiei şi a statului de drept.
 
  • Grupul de lucru privind aspectele politice şi de securitate a adus în discuţie eforturile de promovare a reformelor şi de modernizare a sectorului de securitate al Republicii Moldova, inclusiv managementul frontierelor, asistenţa pentru combaterea ameninţărilor transfrontaliere, consolidarea securităţii cibernetice şi apărării naţionale, precum şi sprijinul pentru operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii.

 

  • Grupul de lucru privind aspectele economice şi energetice a subliniat importanţa consolidării securităţii şi rezilienţei energetice a R. Moldova. Părţile s-au angajat în continuarea cooperării pentru a sprijini diversificarea energetică a Republicii Moldova precum şi diversificarea pieţelor de desfacere pentru produsele autohtone în condiţiile noilor realităţi. Totodată, delegaţiile au discutat despre angajamentul economic şi comercial pentru creşterea prosperităţii R. Moldova, inclusiv asistenţa suplimentară a SUA pentru a promova transparenţa, eficienţa şi competitivitatea în sectoarele cheie ale economiei R. Moldova şi pentru a creşte în continuare comerţul şi investiţiile bilaterale. Oficialii s-au angajat să depună eforturi comune pentru identificarea oportunităţilor de aprofundare a legăturilor economice în sectoare cu potenţial ridicat, cum ar fi tehnologia digitală şi tehnologia comunicaţiilor.

 

De asemenea, părţile au agreat lansarea unui nou Grup de lucru comun în cadrul Dialogului Strategic R. Moldova - SUA, şi anume Grupul de lucru în domeniul diplomaţiei publice, menit să consolideze conexiunile interumane, să fortifice legăturile culturale şi educaţionale precum şi schimburile profesionale.

Delegaţia R. Moldova include înalţi oficiali ai Administraţiei preşedintelui, Cabinetul prim-ministrului, Ministerului afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării, Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Agenţia Servicii Publice.

Dialogul Strategic Republica Moldova – SUA şi Grupurile comune de lucru pun în valoare parcursul ascendent al relaţiilor bilaterale, fiind dimensiunea esenţială a parteneriatului moldo-american şi platforma de valorificare a potenţialului de cooperare într-o arie vastă de domenii – consolidarea statului de drept şi buna guvernare, reforma justiţiei, securitate şi apărare, cooperare economică, securitate şi rezilienţă energetică, contacte interumane şi conexiuni culturale.