Europa Azi

Consiliul UE a aprobat Pactul pentru cercetare şi inovare în Europa, cât şi viitoarea guvernanţă a Spaţiului european de cercetare

post-img

Consiliul Uniunii Europene a adoptat vineri o recomandare privind „Un pact pentru cercetare şi inovare în Europa” (Pactul pentru C&I), precum şi concluziile sale privind viitoarea guvernanţă a Spaţiului european de cercetare, informează CaleaEuropeana.ro.

Pactul pentru C&I defineşte valori şi principii comune pentru cercetare şi inovare în Europa, cum ar fi libertatea cercetării ştiinţifice şi libera circulaţie a cercetătorilor şi a cunoştinţelor. Comunicarea evidenţiază, de asemenea, 16 domenii prioritare de acţiune comună, de la promovarea ştiinţei deschise pentru un schimb mai rapid de cunoştinţe şi date, până la consolidarea poziţiei de lider a Uniunii Europene şi a excelenţei în domeniul ştiinţific, cu implicarea tuturor regiunilor şi cetăţenilor europeni, notează sursa citată.

În acelaşi timp, concluziile Consiliului includ prima agendă de politici privind spaţiul european de cercetare, stabilind 20 de acţiuni voluntare pentru următorii trei ani. Printre aceste acţiuni se numără promovarea unor cariere atractive şi durabile în domeniul cercetării, apropierea ştiinţei de cetăţeni şi îmbunătăţirea accesului la excelenţă la nivelul UE.

Împreună, pactul şi concluziile stabilesc o nouă viziune şi priorităţi, confirmă angajamentul UE şi al statelor membre faţă de Spaţiul european de cercetare şi instituie o nouă structură pentru gestionarea acestuia. Acestea marchează o etapă importantă în realizarea unui „nou Spaţiu european de cercetare pentru cercetare şi inovare”.

„Împreună cu statele membre, ne înscriem pe o traiectorie care începe cu adoptarea Pactului pentru cercetare şi inovare, precum şi cu o structură de guvernanţă nouă şi eficientă a noului Spaţiu european de cercetare. Definirea valorilor noastre comune şi a priorităţilor strategice în materie de cercetare şi inovare ne va ajuta să ne unim eforturile în acest domeniu şi să aducem pe piaţă soluţii inovatoare şi durabile”, a transmis Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret.

Pactul pentru C&I demonstrează ambiţia Europei în ceea ce priveşte reformele în sprijinul cercetării şi inovării şi stabileşte baza pentru o coordonare simplificată cu statele membre şi un mecanism de monitorizare actualizat pentru a evalua progresele înregistrate. Noua guvernanţă pentru Spaţiul european de cercetare (SEC) va îmbunătăţi structura actuală pentru a permite o colaborare mai strânsă şi o coordonare a politicilor în întreaga UE şi în statele sale membre. Aceasta include elaborarea primei agende de politici privind SEC, cu acţiuni concrete pentru următorii trei ani. Domeniile prioritare de acţiune stabilite în pact oferă un cadru stabil pentru actualizarea agendei de politici privind SEC pentru perioada de după 2024.

În viitor, viitorul Forum SEC, un grup de experţi al Comisiei compus din reprezentanţi ai Comisiei şi ai statelor membre, va fi instituit la începutul anului 2022. În contextul Forumului SEC, statele membre şi Comisia vor concepe şi vor coordona punerea în aplicare a acţiunilor SEC, vor pregăti actualizări viitoare ale agendei de politici privind SEC şi vor asigura implicarea ţărilor asociate programului Orizont Europa, a ţărilor terţe relevante şi a părţilor interesate. În plus, noul sistem de monitorizare a SEC, inclusiv un tablou comparativ al indicatorilor, un tablou de bord şi o platformă politică online, vor fi create până la jumătatea anului 2022.


Lansat pentru prima dată în 2000, Spaţiul european de cercetare îşi propune să integreze mai bine sistemele europene de cercetare şi inovare şi să consolideze cooperarea dintre UE, statele membre şi părţile interesate.

Contextul actual în schimbare, inclusiv ambiţiile UE în ceea ce priveşte tranziţia verde şi digitală şi impactul pandemiei de COVID-19 asupra economiei şi societăţii, a dus la apariţia unor noi nevoi în Spaţiul european de cercetare. Procesul de revitalizare a SEC a început în 2018. Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou SEC pentru cercetare şi inovare” din septembrie 2020 a stabilit o nouă viziune, care a fost aprobată de concluziile Consiliului privind noul SEC în decembrie 2020. Instituirea Forumului SEC pentru tranziţie, un grup de experţi compus din Comisie şi statele membre, a demarat activităţile comune la începutul anului 2020.

Ca urmare a propunerii Comisiei din iulie 2021, Pactul pentru C&I defineşte domeniile prioritare de acţiune comună în Spaţiul european de cercetare, stabileşte nivelul de ambiţie pentru investiţii şi reforme şi constituie baza pentru un proces simplificat de coordonare şi monitorizare a politicilor la nivelul UE şi al statelor membre pentru ca acestea să-şi poată împărtăşi abordările în materie de reformă şi investiţii şi pentru a consolida schimbul de bune practici.

Adoptarea Pactului pentru cercetare şi inovare şi a concluziilor Consiliului, inclusiv a primei agende de politici privind SEC, reprezintă paşi esenţiali pentru punerea în practică a viziunii. Lucrările din cadrul Forumului SEC, în special prin implicarea părţilor interesate, au avut un rol important în realizarea acestor etape.