Social

ULIM a obținut acreditarea instituțională internațională: Mizăm să creștem numărul de studenți străini

post-img
ULIM

Recent, s-a finalizat un proces complex prin care Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) a fost inclusă în lista instituțiilor de învățământ superior recunoscute la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat acreditarea instituțională acordată ULIM de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, actualmente, ULIM este unica instituție privată de învățământ superior din Republica Moldova care dispune de această acreditare, transmite IPN.

Prorectorul Universității Libere Internaționale din Moldova, Alexandr Cauia, a comunicat că Universitatea a semnat un contract cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în luna mai 2023. „În perioada 26-29 septembrie, ARACIS a venit în vizita de evaluare. Până la această vizită, pe parcursul anului academic 2022-2023, toată echipa Universității s-a mobilizat. Noi știam foarte bine care sunt criteriile, procedurile, am pregătit Raportul de autoevaluare a asigurării calității academice și în urma semnării contractului l-am prezentat ARACIS-ului. După acest efort, ne-a făcut vizita de studiu, în cadrul căreia au avut loc interviurile specifice acestor proceduri, cu administrația, cu cadrele didactice, cu studenții, cu absolvenții, cu angajatoriiˮ, a spus prorectorul Universității.

În ședința Consiliului ARACIS, desfășurată pe 21 decembrie 2023, s-a finalizat evaluarea externă a calității academice a Universității, urmare căreia ULIM-ului i-a fost acordat calificatul „Acreditareˮ. „După obținerea deciziei privind acreditarea, conform procedurilor noastre interne și conform Codului Educației, noi am prezentat această informație și o solicitare specială către Ministerul Educației și Cercetării care, în conformitate cu prevederile legale, a emis ordinul prin care se conferă statut legal acreditării noastre pe o perioadă de cinci ani. Noi suntem la momentul actual unica instituție privată de învățământ superior care dispune de această acreditareˮ, a precizat Alexandr Cauia.

Prorectorul a spus că acreditarea are caracter internațional, ARACIS-ul fiind parte a Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. Agenția este înscrisă și în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). Alexandr Cauia a declarat că obținerea acestei acreditări reprezintă o încununare a efortului de mai mulți ani al corpului didactico-profesional al Universității și recunoașterea ULIM-ului ca parte integrantă în sistemul învățământului superior în Europa continentală. „Dacă o astfel de agenție oferă acreditare, înseamnă că diplomele absolvenților ULIM-ului nu pot fi puse la îndoială, cel puțin în următorii cinci ani, în spațiul nu doar al Uniunii Europene, ci pe tot continentul. Cadrele didactice până acum au beneficiat de diferite stagii internaționale, dar astăzi, având această acreditare instituțională, acest proces este facilitat și nimeni nu mai pune la îndoială calitatea atât a studiilor și a pregătirii studenților, cât și a cadrelor didacticeˮ, a spus prorectorul.

Poziționarea Universității ca instituție serioasă nu doar la nivel național, ci și la nivel regional constituie încă un beneficiu punctat de Alexandr Cauia. „Asta, mizăm noi, să ne ajute să promovăm oferta educațională în afara țării și să creștem numărul de studenți străiniˮ, a spus el.

„Noi pe intern avem un sistem foarte bine pus la punct de asigurare a calității studiilor. Toate cele 16 programe la licență și 19 programe la masterat, sunt autorizate sau acreditate, procedurile fiind realizate în strictă conformitate cu Codul Educației și cu regulamentele și metodologiile stabilitate fie de Ministerul Educației și Cercetării, fie de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova. Noi asigurăm o comunicare continuă cu studenții, cu absolvenții și angajatorii prin intermediul cadrelor didactice și al instrumentelor care le avem la nivel instituțional, pentru a modifica și conținutul programelor de studii, și conținutul curriculelor, și procesul de predare-învățare așa ca să facem față și necesităților studenților, și necesităților pieței muncii. Este un proces continuuˮ, a declarat prorectorul.

Conform ordinului MEC, Universitatea este obligată să implementeze recomandările expuse în raportul de evaluare externă a instituției, iar Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare va monitoriza implementarea acestora. Recomandările sunt de natură diversă, începând cu cele logistice și până la asigurarea calității procesului educațional, comunicarea cu studenții, comunicarea cu absolvenții, susținerea și promovarea cadrelor didactice. „Este un șir de recomandări pe care noi foarte mult le apreciem. Avem deja un plan elaborat în vederea realizării acestora care va fi aprobat la sfârșitul lunii februarie. Și pe parcursul următorilor cinci ani ULIM își propune ca majoritatea covârșitoare dintre acestea să fie realizate pentru a fi gata de următoarea acreditareˮ, a menționat vicerectorul ULIM Alexandr Cauia.

După expirarea termenului de cinci ani, Universitatea urmează să repetate aceeași procedură fie în fața Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, fie în fața Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau oricărei alte agenții internaționale de profil.

author-img_1

Cristina Mirca

Reporter