ECONOMIC

Activitatea investiţională a crescut cu 25,1% la sută, în ianuarie-martie, atingând valoarea de 3,3 miliarde lei

post-img

Activitatea investiţională în Republica Moldova, în perioada ianuarie-martie 2019, a crescut cu 25,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, însumând circa 3,3 miliarde lei. Principalii factori care au determinat creşterea activităţii investiţionale au fost majorarea investiţiilor private şi bugetare, situaţia creditară favorabilă, precum şi creşterea investiţiilor din sursele organizaţiilor internaţionale.

„Aceste rezultate demonstrează că reformele implementate de Guvern au creat toate premisele pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil şi competitiv pentru investitori. Mă bucur să constat că volumul investiţiilor a crescut considerabil, impactul major fiind asigurat de creşterea investiţiilor în maşini, utilaje şi instalaţii, fapt ce confirmă tendinţa actuală de retehnologizare a economiei naţionale”, menţionează ministrul Chiril Gaburici.

Potrivit datelor Direcţiei politici economice şi mediul de afaceri a Ministerului Economiei şi Infrastructurii, investiţiile private s-au dovedit a fi, în primul trimestru al anului 2019, principalul motor de creştere al investiţiilor totale. Acestea au însumat 2,3 miliarde lei (70% din totalul investiţiilor) şi au crescut în ianuarie-martie 2019 cu 15%, asigurând 46% din creşterea totală. Agenţii economici şi-au orientat investiţiile în maşini şi utilaje, mijloace de transport, clădiri rezidenţiale şi terenuri.

Investiţiile publice, de asemenea, s-au majorat în medie de 2,1 ori, asigurând 31% din creşterea totală a investiţiilor. Acestea au atins valoarea de 387,9  de milioane lei. Investiţiile publice au fost orientate în construcţii inginereşti, maşini şi utilaje şi mijloace de transport.

Analiza datelor după tipurile de active arată că investiţiile în maşini, instalaţii şi utilaje de producere au contribuit cel mai semnificativ la creşterea investiţiilor înregistrată în primele trei luni ale anului 2019 (35% din creştere). Acestea au însumat 1,2 miliarde lei (36% din total investiţii) şi au crescut cu 23,7%.

Esenţial au crescut şi investiţiile în mijloace de transport. Acestea au însumat 480,1 milioane lei şi au crescut cu 45,6%, asigurând 23% din creşterea totală. De asemenea, au crescut investiţiile în sectorul construcţiilor (construcţii inginereşti, clădiri rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale) cu 17,8%, însumând 1,3 miliarde lei.