Europa azi

Bugetul programului Erasmus+ crește în 2023 la cifra record de 4,43 mld. de euro. Promovarea educației și formării în rândul ucrainenilor din UE, una dintre prioritățile de lucru

post-img
program

Comisia Europeană a adoptat o revizuire în creștere a bugetului global al programului Erasmus+ pentru acest an, ajungând la un nou total de 4,43 miliarde de euro, cel mai mare pachet financiar anual atins vreodată de program, informează CaleaEuropeana.ro.

Creat în urmă cu mai bine de 35 de ani, Erasmus+ este unul dintre cele mai emblematice programe ale UE, la care au participat până în prezent peste 13 milioane de persoane. Cu un buget total disponibil pentru Erasmus+ în perioada 2021-2027 în valoare de 26,2 miliarde de euro, completat cu aproximativ 2,2 miliarde de euro din instrumentele externe ale UE, programul este pregătit să sprijine și mai mulți participanți și idei în Europa și în afara acesteia.

În ansamblu, bugetul majorat va consolida în 2023 prioritățile Erasmus+ privind incluziunea, cetățenia activă și participarea democratică, precum și tranzițiile ecologice și digitale în UE și la nivel internațional.

Promovarea incluziunii pentru ucrainenii din UE

Programul de lucru revizuit include un avans de 100 milioane de euro din bugetul Erasmus+ pentru 2027, pentru a sprijini proiectele care promovează activitățile educaționale și facilitează integrarea persoanelor care fug de războiul din Ucraina în noile lor medii de învățare, precum și activitățile de sprijinire a organizațiilor, a cursanților și a personalului din Ucraina. Fondurile anticipate vor consolida activitățile puse în aplicare pentru ucrainenii care fug din calea războiului prin intermediul unui sprijin suplimentar pentru organizațiile beneficiare ale programului Erasmus+. Activitățile finanțate pot varia de la cursuri de integrare lingvistică și culturală, instrumente de învățare a limbilor, adresate educatorilor sau cursanților, până la burse sau sprijin financiar general în toate sectoarele Erasmus+ pentru cursanți și educatori.

Mobilitate și cooperare internațională

Dimensiunea internațională a programului Erasmus+ a fost consolidată în mod deosebit printr-o creștere a bugetului cu 31 milioane de euro, care va fi utilizată pentru a consolida proiectele de mobilitate și pentru consolidarea capacităților în învățământul superior în sprijinul proiectelor de cooperare internațională. În 2023, această acțiune va sprijini, de asemenea, un proiect de reformă structurală care vizează crearea unui mediu digital de educație deschisă, care să ofere educație și formare de calitate studenților înscriși în instituțiile de învățământ superior ucrainene, pentru cei care fug din Ucraina sau pentru studenții strămutați în interiorul țării. De asemenea, ar oferi oportunități educaționale pentru comunitatea ucraineană extinsă din străinătate, pe baza cooperării dintre universitățile ucrainene și alte universități europene.

Tot în 2023, ca urmare a Anului European al Tineretului 2022, programul Erasmus+ continuă să se asigure că vocea tinerilor este auzită în UE și în afara acesteia, în special prin creșterea numărului de activități pentru tineret finanțate prin intermediul programului Erasmus+. În același timp, activitățile sprijinite în cadrul programului continuă să alimenteze angajamentul UE în ceea ce privește creșterea și reconversia profesională, aducând astfel o contribuție valoroasă la Anul European al Competențelor 2023.

Cereri de finanțare

Pe baza unor cereri de propuneri de proiecte deschise, orice organism public sau privat care își desfășoară activitatea în domeniile educației, formării, tineretului și sportului poate depune cereri de finanțare, cu ajutorul agențiilor naționale Erasmus+ cu sediul în toate statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program, precum și al Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură.

Există mai multe runde de depunere a candidaturilor în cadrul cererii generale de propuneri Erasmus+. Următoarea, axată pe parteneriate de cooperare, cu o prioritate suplimentară pentru cursanții, educatorii și personalul din Ucraina, va fi deschisă la 22 martie 2023.

author-img_1

Svetlana Cojocaru

Reporter