SOCIAL

Cum va recunoaşte Republica Moldova semnăturile electronice eliberate în UE

post-img

Recunoaşterea în Republica Moldova a semnăturilor electronice calificate eliberate în Uniunea Europeană (UE) s-ar putea face prin utilizarea unui certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al UE, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului supus consultărilor publice

.Modalitatea respectivă de recunoaştere a acestui tip de semnături va da posibilitate investitorilor din UE de a semna şi transmite documente electronice către autorităţile din Republica Moldova, scrie Bizlaw.md.

Acest lucru ar permite valorificarea unui potenţial enorm de atragere a investiţiilor din spaţiu UE în Republica Moldova şi ar reduce din constrângerile investitorilor străini ce deja operează în RM, potrivit Consiliului Economic.

Respectivul mecanism de recunoaştere se va extinde doar asupra semnăturilor electronice create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere desemnat ca fiind calificat conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului european şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Conform art. 3 pct. 15 şi 20 din Regulamentul menţionat, „certificat calificat pentru semnătură electronică” înseamnă un certificat pentru semnăturile electronice care este emis de un prestator de servicii de încredere calificat şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa I a Regulamentului, iar „prestator de servicii de încredere calificat” înseamnă un prestator de servicii de încredere care prestează unul sau mai multe servicii de încredere calificate şi căruia i se acordă statutul de calificat de către organismul de supraveghere.

Prin proiectul hotătârii se propune ca verificarea autenticităţii semnăturii electronice europene aplicate pe un document în format PDF să se realizeze într-un mod identic ca şi verificarea autenticităţii semnăturii electronice din Republica Moldova, utilizând în acest sens serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) şi dispozitivului de verificare a semnăturii electronice din posesia Instituţiei publice „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”.

Parlamentul Republiciii Moldova a votat modificări legislative prin care ţara noastră recunoaşte în mod unilateral semnăturile electronice ale UE în noiembrie 2021.