POLITIC

Parlamentul R. Moldova va beneficia de consultanţă din partea Parlamentului României, în contextul depunerii cererii de aderare la UE

post-img

Parlamentul Republicii Moldova va beneficia de consultanţă din partea Parlamentului României în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu normele europene, în contextul depunerii cererii de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Iniţiativa creării unui organism de consiliere şi îndrumare, care să vizeze oferirea de suport Legislativului, dar şi altor instituţii angajate în realizarea parcursului european al R. Moldova, a fost discutată în cadrul reuniunii Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul României.

Potrivit rezoluţiei adoptate după încheierea reuniunii, activitatea organismului de consiliere şi îndrumare se va desfăşura sub egida Parlamentului României. Acesta va asigura sprijinul necesar în depăşirea deficienţelor aferente procesului de reforme către statul de drept, prin transferul de expertiză între cele două instituţii legislative.

Amintim că reuniunea Comisiei Comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul României a avut loc pe 14 aprilie curent.

În cadrul reuniunii au fost apreciate eforturile pe care le depune Republica Moldova la nivel guvernamental şi parlamentar. Totodată, deputaţii români au îndemnat statele UE la o mai profundă înţelegere a realităţilor şi la păstrarea unui dialog permanent cu ţara noastră în vederea transferului de expertiză  în procesul de aderare.

Deputaţii din Parlamentul R. Moldova au apreciat susţinerea autorităţilor de la Bucureşti şi au exprimat recunoştinţă statului român pentru disponibilitatea de a oferi sprijin ţării noastre.

Parlamentarii din ambele state s-au angajat să colaboreze mai strâns şi mai eficient în parcursul european al Republicii Moldova.