POLITIC

Comisia Electorală Centrală a luat act de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021

post-img

Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021. Astfel, din 55 partide politice care aveau obligaţiunea să prezinte rapoartele privind gestiunea financiară, doar 33 de entităţi s-au conformat prevederilor legale, prezentându-le, în termen, atât pe suport de hârtie şi prin SSI „Control financiar”.

La fel, CEC a constatat că 9 partide politice, deşi au prezentat în termen rapoartele, nu au respectat obligaţia de a prezenta rapoartele financiare, în ambele modalităţi prevăzute de lege, atât pe suport de hârtie, cât şi pe suport electronic. CEC a obligat aceste partide politice să înlăture, în termen de 5 zile, neconformitatea şi să prezinte versiunea lipsă a raportului privind gestiunea financiară adică pe suport de hârtie sau electronic prin SSI „Control Financiar”.

În acelaşi context, alte 8 formaţiuni politice nu au prezentat rapoartele financiare sub nicio formă: Partidul Social Democrat, Partidul Politic NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ, Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”, Partidul Acţiunea Democratică, Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE”, Partidul Politic „Partidul Societăţii Progresiste”, Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noştri” şi Partidul Politic „Partidul Progresului Naţional”. Şi în aceste cazuri, în termen de 5 zile, entităţile politice au fost obligate să prezinte rapoartele financiare.

Potrivit hotărârii CEC, a fost dispusă iniţierea procesului contravenţional în privinţa persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul partidelor politice care nu au prezentat rapoartele financiare sub nicio formă sau nu au respectat obligaţia de a le prezenta atât pe suport de hârtie, cât şi suport electronic. Preşedintele Comisiei Electorale Centrale va cita persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul acestor partide pentru examinarea faptelor şi, după caz, întocmirea proceselor-verbale cu privire la contravenţie.

Totodată, CEC a constatat că 9 partide politice ale căror venituri sau cheltuieli anuale depăşesc un milion de lei urmau să prezinte rapoarte de audit pentru anii 2019-2021. În termenul prevăzut de lege, raportul de audit a fost prezentat de Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”. Cu referire la alte 7 partide vizate de obligaţiune CEC a prelungit termenul de prezentare a raportului de audit până la 1 iulie 2022.