Gala Tvr Moldova

Gala TVR MOLDOVA: Premiul pentru cooperare România-R. Moldova, acordat Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ”

TVR MOLDOVA a oferit Premiul pentru COOPERARE ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA  Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ”.

În acest an marcăm un deceniu de la semnarea Parteneriatului Strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Printre realizările obţinute în cei 10 ani se numără construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău, un proiect extrem de important pentru securitatea energetică din regiune. Implementarea proiectului: „Construcţia reţelei de transport gaze naturale pe direcţia Ungheni – Chişinău” şi realizarea interconectării cu România şi alte ţări ale Uniunii Europene contribuie la transpunerea la un alt nivel, cel european, a pieţei de gaze din Republica Moldova. Gazoductul Ungheni-Chişinău, finalizat în iulie 2020, racordează Republica Moldova la spaţiul energetic european. 

Operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din Republica Moldova asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă a strategiei naţionale privind transportul şi dispecerizarea gazelor naturale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

Realizarea conductei Ungheni - Chişinău serveşte drept premisă pentru dezvoltarea durabilă a economiei Republicii Moldova, modernizarea şi eficientizarea infrastructurii energetice existente, precum şi la crearea unei pieţe de energie transparente şi competitive.