Europa Azi

Programul LIFE: Uniunea Europeană investeşte 121 de milioane de euro în proiecte care vizează protejarea mediului şi refacerea naturii, susţinând biodiversitatea

post-img

Comisia Europeană a anunţat miercuri investiţii în valoare de 121 de milioane de euro în noi proiecte integrate în cadrul programului LIFE pentru mediu şi politici climatice.

Potrivit caleaeuropeana.ro, această finanţare – majorată cu 20 % în comparaţie cu anul trecut – va promova redresarea verde şi va ajuta Belgia, Germania, Irlanda, Franţa, Ungaria, Italia, Letonia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia şi Slovacia să îşi atingă obiectivele ecologice.

Se preconizează că aceste proiecte integrate vor canaliza fonduri suplimentare semnificative, ajutând statele membre să valorifice alte surse de finanţare ale UE, inclusiv fonduri agricole, structurale, regionale şi de cercetare, precum şi fonduri naţionale şi investiţii din partea sectorului privat.

”Pentru a materializa Pactul verde european, trebuie să începem să mobilizăm resursele fără precedent puse la dispoziţie pentru tranziţia verde a Europei în cadrul bugetului nostru pe termen lung şi al fondului de redresare. Aceste proiecte integrate din cadrul programului LIFE sprijină acţiuni concrete de protejare a mediului şi de refacere a naturii, susţinând biodiversitatea. Graţie acestor investiţii, ajutăm ţările şi regiunile să facă faţă crizelor în materie de climă şi de biodiversitate şi să construiască un viitor just şi durabil”, a transmis vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Finanţarea, reînnoită şi sporită, care a fost mobilizată în cadrul programului LIFE va sprijini 12 proiecte la scară largă în domeniul mediului şi al climei în 11 state membre

Proiectele integrate îmbunătăţesc calitatea vieţii cetăţenilor, ajutând statele membre să respecte legislaţia UE în şase domenii: natură, apă, aer, deşeuri, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la schimbările climatice.

Aceste proiecte sprijină planurile necesare pentru punerea în aplicare a legislaţiei în materie de mediu şi climă într-o manieră coordonată şi pe scară largă la nivel teritorial.

Investiţiile în cadrul programului LIFE anunţate miercuri sunt menite să canalizeze fonduri suplimentare semnificative din alte surse ale UE, inclusiv fonduri agricole, regionale şi structurale, programul Orizont 2020, precum şi fonduri din partea unor actori naţionali şi regionali şi a unor investitori privaţi.

Care sunt proiectele finanţate? 

Conservarea naturii: cinci proiecte privind natura urmând a fi derulate în Letonia, Slovacia, Italia, Ţările de Jos şi Germania vor contribui la refacerea ecosistemelor naturale, în concordanţă cu Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, prin îmbunătăţirea gestionării reţelei Natura 2000 şi printr-o mai bună conectare a zonelor sale protejate.

Diverse habitate şi specii au de câştigat de pe urma acestor proiecte, inclusiv pădurile, râurile, terenurile agricole, pajiştile, turbăriile, speciile acvatice şi păsările.

Apă: în sprijinul Directivei-cadru a UE privind apa, un proiect urmând a fi derulat în Franţa va introduce măsuri de îmbunătăţire a calităţii apei din regiunea Pays de la Loire. Un alt proiect va contribui la curăţarea bazinului hidrografic al râului Pilica din Polonia cu ajutorul unor acţiuni-pilot privind infrastructura albastră şi verde şi al altor iniţiative.

Gestionarea deşeurilor: în sprijinul Planului de acţiune al UE pentru economia circulară, un proiect belgian va reduce deşeurile din plastic prin încurajarea sustenabilităţii, de la creşterea duratei de viaţă a produselor la prevenirea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor.

Atenuarea schimbărilor climatice: un proiect va contribui la reducerea dependenţei Ungariei faţă de lignit. Finanţarea pentru programul LIFE va ajuta autorităţile să decarbonizeze treptat centrala electrică de la Mátra, prin înlocuirea unităţilor producătoare de energie electrică pe bază de lignit cu soluţii tehnologice cu emisii reduse de dioxid de carbon. Programul LIFE va ajuta, de asemenea, regiunea Małopolska din Polonia să îşi pună în aplicare Planul regional de acţiune pentru climă şi energie, cu scopul de a garanta o tranziţie justă. Un proiect urmând a fi derulat în Irlanda va restabili aproximativ 10 000 de hectare de turbării care au un potenţial ridicat de stocare a carbonului – o zonă cu o întindere aproape egală cu cea a oraşului Dublin.

Adaptarea la schimbările climatice: finanţarea pentru programul LIFE va ajuta insulele Azore din Portugalia să devină mai reziliente la schimbările climatice. Echipa de proiect va contribui la implementarea programului regional de adaptare la schimbările climatice pe cele nouă insule.

Programul LIFE este instrumentul de finanţare al UE pentru mediu şi politici climatice. El se derulează din anul 1992 şi a cofinanţat peste 5 500 de proiecte în întreaga UE şi în ţări din afara UE.

În orice moment, circa 1 100 de proiecte se află în curs de derulare. Bugetul programului pentru perioada 2014–2020 era fixat la 3,4 miliarde de euro în preţuri curente. Acordul politic privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 prevede suma de 5,4 miliarde de euro în preţuri curente pentru programul LIFE, ceea ce reprezintă o creştere de aproape 60 %.