ECONOMIC

Guvernul sporeşte accesul producătorilor agricoli la subvenţiile din bugetul de stat

post-img

Cabinetul de miniştri a aprobat, în şedinţa de astăzi, modificări privind principiile de subvenţionare, fiind inclus un set de înlesniri pentru agricultori. Noile prevederi au scopul de a îmbunătăţi accesul la subvenţii pentru tinerii fermieri, femeile fermiere şi migranţii reveniţi, care îşi doresc să dezvolte afaceri în domeniul zootehnic, procesarea producţiei agricole, cultivarea şi creşterea fructelor şi legumelor pe teren protejat şi înfiinţarea plantaţiilor multianuale.

Astfel, resursele financiare disponibile în anul curent în Fondul de subvenţionare a agriculturii şi mediului rural, constituie 1,75 miliarde lei, comparativ cu 1,1 miliarde lei în anul 2021. Mijloacele financiare vor fi distribuite pe categorii de producători - micro, mici, mijlocii şi mari.

Totodată, pentru încurajarea asocierii producătorilor agricoli, a fost aprobată majorarea de la 50 la 75% a subvenţiei pentru investiţiile efectuate de grupurile de producători şi cooperativele de întreprinzător în dezvoltarea infrastructurii post recoltare şi procesare. Plafonul subvenţiilor accesate de aceştia va creşte de la 5 milioane la 7 milioane de lei pentru un an de subvenţionare.

Referitor la sectorul zootehnic, vor fi încurajate investiţiile pentru producerea laptelui. În acest mod, pentru prima dată vor fi acordate subvenţii majorate sectorului zootehnic. Crescătorii de animale (bovine, ovine şi caprine) pot beneficia de subvenţii majorate de la 50 la 70% din valoarea investiţiei. Producătorii vitivinicoli, la fel, vor beneficia de subvenţii majorate pentru instalarea sistemelor de suport şi pentru înfiinţarea plantaţiilor cu soiuri de struguri pentru vin.

Practicile de eficienţă energetică urmează să fie subvenţionate, prin compensarea de 50% din costul seminţelor leguminoase de calitate de producţie autohtonă, dar nu mai mult de 2000 lei per hectar. În contextul substituirii dependenţei energetice şi adaptarea la schimbările climatice, a fost majorat plafonul de la 800 mii lei pana la 1.5 mln lei per beneficiar pentru utilajul, echipamentul şi instalaţiile de producere a energiei regenerabile (panouri solare şi fotovoltaice, instalaţii eoliene, biogaz). 

Pentru a promova şi dezvolta agricultura ecologică din Republica Moldova se propune o nouă intervenţie de implementare în practică a utilizării culturilor azot-fixatoare şi „îngrăşămintelor verzi” pentru menţinerea şi intensificarea fertilităţii solului. În acest sens, vor exista plăţi compensatorii de 2500 lei per hectar de teren. De subvenţii vor beneficia şi instituţiile de învăţământ şi cele de cercetare-inovare din domeniul agricol, dar şi  asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţie.

O altă înlesnire este crearea condiţiilor avantajoase pentru creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi organizaţii de creditare nebancare. 

De asemenea, va fi sporită competitivitatea producătorilor autohtoni pe piaţa de desfacere, întrucât, în premieră, este permisă subvenţionarea înfiinţării de plantaţii multianuale cu soiuri înscrise în cataloagele UE.

Documentul aprobat prevede şi alte ajustări de stimulente financiare pentru cultivarea plantelor aromatice, medicinale şi condimentare, care vor facilita dezvoltarea industriilor conexe: industria alimentară, farmaceutica, parfumerie şi cosmetică etc.