ECONOMIC

Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale

post-img

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat actualizări în Baza generalizată a practicii fiscale cu privire la termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării. Termenle diferă pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, cele înregistrate în această calitate şi întreprinzătorii individuali/ gospodăriile ţărăneşti.

Potrivit Bizlaw.md, potrivit SFS, termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare este:

1.   în cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător:

  • pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite până în data de 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs - pînă în 30 iunie a anului curent;
  • pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 martie a anului fiscal în curs - pînă în 25 martie a anului următor anului de gestiune.

2. în cazul persoanelor juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia celor indicate la pct.

  • pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite până în data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;
  • pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 25 septembrie a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune;

3. întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă în 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.