CULTURĂ

Valoarea fondului Bibliotecii „B. P. Haşdeu” pentru patrimoniul cultural şi istoric al R. Moldova

Foarte mulţi cunosc cât de valoros este fondul Bibliotecii „B. P. Haşdeu” pentru patrimoniul nostru cultural şi istoric. Puţini însă ştiu că, de 25 de ani, la biblioteca municipală putem găsi documente, produse filatelice, fotografii sau obiecte decorative, care prezintă istoria oraşului Chişinău. Departamentul „Memoria Chişinăului" din cadrul instituţiei are grijă ca nicio perioadă din istoria urbei să nu fie dată uitării.