CULTURĂ

Republica Moldova-Franţa, parteneriat în domeniul patrimoniului cultural

post-img

O nouă colaborare în domeniul patrimoniului cultural este stabilită pentru următorii trei ani de către Agenţia de Inspectare şi Restaurare a monumentelor, Departamentul Vendee şi Ambasada Franţei la Chişinău. Studenţii de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău vor fi instruiţi de către experţi francezi în domeniul patrimoniului cultural, managementului şi turismului şi vor face vizite de documentare în Franţa.

Într-o conferinţă de presă la IPN, directorul general AIRM, Ion Ştefăniţă, a declarat că această colaborare va oferi oportunitatea preluării experienţei franceze, mai ales în rândul tinerilor care sunt în proces de formare profesionistă în domeniul patrimoniului cultural. 

Pascal Le Deunff, ambasadorul Franţei la Chişinău, a declarat că astăzi putem vorbi despre o conlucrare exemplară între Republica Moldova şi Franţa, prin multiple proiecte culturale, întrucât patrimoniului cultural reprezintă un sector important pentru ambele ţări.

Francois Bon, consilier în Departamentul Vendee, a declarat că acest departament mic din nord-vestul Franţei este interesat să colaboreze cu Republica Moldova pentru a-şi împărtăşi experienţa de conservare şi valorificare a patrimoniului cultural. Iar unul dintre obiective este de a transmite tinerilor cunoştinţele despre patrimoniu.

Claudia Vişan, reprezentanta Agenţiei Universitare Francofone pentru Moldova, parteneră în cadrul proiectului, a menţionat că acest proiect vizează formarea tinerilor specialişti de la Universitatea Pedagogică. În acest sens, Agenţia va oferi sprijin financiar pentru experţii francezi care vor veni să ţină lecţii studenţilor.

Marc Badel, reprezentant al Departamentului Vendee, a spus că, pe lângă cursurile pentru studenţi, o altă activitate ţine de elaborarea unei broşuri de promovare turistică a patrimoniului din Soroca. Aceasta urmează să fie prezentată în două versiuni, în română-rusă şi în franceză-engleză.

Constantin Ciorbă, prorector Universităţii „Ion Creangă”, a spus că acest proiect vine să soluţioneze două probleme importante. Prima vizează păstrarea şi grija faţă de patrimoniul naţional, iar a doua - pregătirea cadrelor.