Social

Au fost aprobate noi tarife pentru serviciile poștale prestate de Poșta Moldovei

post-img
Poșta Moldovei

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a aprobat, în cadrul ședinței din 11 martie 2024, tarifele pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal (SPU) furnizate de întreprinderea de stat „Poșta Moldovei”.

Potrivit ANRCETI, tarifele pentru serviciile din sfera Serviciului Poștal Universal (SPU), care cuprinde trimiteri poștale interne și trimiteri poștale internaționale, au fost calculate de către Poșta Moldovei, conform Metodologiei de stabilire a tarifelor, scrie mold-street.com.

Cu cât vor crește tarifele

„La baza elaborării acestor tarife au stat datele financiar-contabile din anul 2022, colectate în baza evidenței contabile separate pe serviciile date, auditate de o companie de audit externă, care a confirmat lipsa deficiențelor care ar duce la distorsionarea situației din rapoartele/informațiile elaborate de Î.S. „Poșta Moldovei””, susține ANRCETI.

Din nota informativă la proiectul adoptat, rezultă că tarifele propuse pentru trimiterile poștale interne vor înregistra o creștere față de cele în vigoare, în medie cu circa 46% (calculat ca medie ponderată în funcție de volumele de servicii prestate în anul 2022 pe categorii de servicii și trepte de greutate).

Totodată, tarifele propuse pentru trimiterile poștale internaționale vor înregistra o creștere față de cele în vigoare în medie cu circa 9,7% (calculat ca medie ponderată în funcție de volumele de servicii prestate în anul 2022 pe categorii de servicii, trepte de greutate și zone de prestare a serviciilor).

Populația nu este afectată

Agenția precizează că analiza minuțioasă a rapoartelor privind costurile, veniturile și capitalul angajat pentru anul 2022 au arătat că veniturile obținute de Poșta Moldovei nu acoperă cheltuielile înregistrate pentru prestarea serviciilor din sfera SPU, ceea ce impune modificarea tarifelor pentru asigurarea continuității prestării Serviciilor Poștale Universale.

Potrivit ANRCETI, ponderea majoritară a consumatorilor serviciilor date sunt persoane juridice, populația migrând în mare parte pe soluții alternative de comunicare oferite de tehnologiile moderne, serviciile date înregistrând un trend de descreștere continuă drept consecință a adoptării soluțiilor digitale de comunicare.

Tarifele aprobate vor intra în vigoare în termen de 30 de zile din data comunicării și sunt unice pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.

Menționăm că Poșta Moldovei a fost desemnată, în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016, drept furnizor de Serviciu Poștal Universal, fiind parte a rețelei de Servicii Poștale Universale Internaționale.

author-img_1

Cristian Sava

Reporter