Social

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a devenit membru al Rețelei Sociale Europene

post-img
ESN

Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că a devenit membru al Rețelei Sociale Europene (ESN), o platformă internațională care facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între autorități și organizații din diferite țări, în vederea îmbunătățirii calității și eficienței serviciilor sociale.

În calitate de rețea principală de servicii sociale publice în Europa, ESN este implicată în mai multe proiecte europene și la nivel național, prin intermediul cărora oferă în mod constant asistență tehnică organizațiilor externe și membrilor săi în domenii precum protecția copilului, servicii sociale și de îngrijire integrate, noi modele de îngrijire și inovare în domeniul serviciilor sociale, se arată într-un comunicat al ministerului.

Printre proiectele în derulare pe care le coordonează, se numără:

Proiectul SESK finanțat de Fondul social european+, care are drept scop să sprijine serviciile sociale în accesarea și utilizarea fondurilor UE și să ajute managerii de servicii sociale să utilizeze fondurile UE pentru a finanța intervenții de calitate în domeniul serviciilor sociale.

Proiectul Reticulate, prin care este pilotat un sistem integrat de sprijin pentru incluziune socială de tipul „ghișeu unic” pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii.

Proiectul Side-by-Side, condus de ESN, finanțat de programul UE „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”, care își propune să sporească cunoștințele despre mecanismele integrate eficiente de prevenire a violenței împotriva copiilor și să consolideze serviciile de protecție a copiilor în țările europene.

Proiectul SISWEC are ca scop revizuirea formării în domeniul asistenței sociale în Europa pentru a ajuta asistenții sociali să abordeze multiplele crize care afectează comunitățile. Reunind două rețele europene și cinci universități, SISWEC are ambiția de a pregăti viitorii asistenți sociali pentru noile nevoi ale unei Europe în criză și de a armoniza formarea într-o dublă abordare de excelență academică și relevanță socială.

Proiectul Xeito, este finanțat de Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială și are drept scop identificarea celor mai bune practici privind implementarea unui nou model de sprijin pentru incluziune socială, prin coordonarea serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă.

Proiectul ACE „Accelerarea ecosistemului de inovare în domeniul îngrijirii la domiciliu în regiunea Mării Nordului”, care își propune să abordeze două provocări principale: nevoia tot mai mare de îngrijire la domiciliu, din cauza îmbătrânirii populației și a noilor cerințe, cât și supraîncărcarea îngrijitorilor, din cauza lipsei de personal și a cererii ridicate.

Proiectul LINK, condus de Centrul de cercetare și dezvoltare Linkoping din Suedia, care vizează dezvoltarea și testarea unei noi abordări de tip „Laborator de învățare și inovare” pentru furnizarea de servicii de sănătate și de asistență socială mai integrate și mai centrate pe persoană, destinate grupurilor deosebit de dezavantajate din comunitate, inclusiv persoanelor în vârstă, familiilor cu copii mici care se confruntă cu provocări multiple și tinerilor cu probleme de sănătate mintală.

Proiectul Eldicare 2.0, care are ca scop consolidarea cooperării între organizațiile din diferite sectoare care lucrează în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă și al asistenței medicale și sociale. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 48 de luni: iulie 2023 – iunie 2027.

Proiectul Laurel este un proiect cu o durată de 36 de luni, finanțat prin Programul „Orizont” al Uniunii Europene. Scopul său este de a aduna informații valoroase privind furnizarea de servicii integrate de îngrijire pe termen lung și soluțiile de sprijin pentru acestea în Europa și în afara acesteia, care să conducă la o mai bună calitate a îngrijirii de lungă durată centrată pe persoană și la depășirea inegalităților teritoriale și de gen în furnizarea acestora.

De asemenea, unele activități ale ESN sunt finanțate și de către Comisia Europeană, în cadrul acestui partneriat fiind organizate vizite de studii, forumuri, mese rotunde, webinare ș.a, care au drept scop să faciliteze schimbul de cunoștințe și bune practici între membrii rețelei.

Suplimentar, ESN organizează anual două evenimente de importanță majoră pentru domeniul social: Gala premiilor europene în domeniul serviciilor sociale și Conferința europeană a serviciilor sociale.

În prezent, Rețeaua Socială Europeană cuprinde 181 de organizații membre din 34 de țări. Platforma reunește într-un cadrul european care sprijină schimbul de cunoștințe, autorități publice, organizații din sectorul terțiar, profesioniști din domeniul serviciilor sociale, furnizori de soluții tehnologice, precum și cercetători.

author-img_1

Cristina Mirca

Reporter