Actualitate

Stomatologia, dreptul și IT, în topul celor mai solicitate specialități la universitățile din Republica Moldova

post-img
USMF

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat vineri, 12 august, rezultatele sesiunii de bază a admiterii în învățământul superior din Republica Moldova pentru anul de studii 2022-2023.

În acest an sunt 8732 de locuri bugetare în total, dintre care, la studii superioare de licență este organizat concursul de admitere la 5307 de locuri bugetare, iar la studii superioare de master pentru 2864 de locuri bugetare, pentru studii de rezidențiat și secundariat clinic – 455  de locuri bugetare și 106 de locuri bugetare sunt oferite cetățenilor  statelor cu care Republica Moldova are semnate tratate internaționale în  domeniul educației. Locurile la contract cu taxă de studii sunt  stabilite de fiecare universitate în parte, în dependență de capacitatea  de înmatriculare.

La prima etapă a sesiunii de admitere 2022, au fost înmatriculați în total la licență și master 14516 studenți: 10883 de studenți la licență și 3476 – la master; la ciclul I – licență, au fost ocupate circa 80% din numărul de locuri planificate și la ciclul II – master, au fost ocupate circa 88% din locurile bugetare oferite.

Și în această sesiune de admitere, cele mai solicitate specialități rămân a fi Dreptul (circa 12% din numărul total de studenți înmatriculați), Științe economice (circa 20%), Medicină, Stomatologie și Farmacie (9,7%), TIC  (circa 11%), Inginerie si tehnologii de fabricare (9,2%).

De menționat că pentru noul an de studii au fost propuse câteva specialități noi din domeniul Artelor, considerate a fi „profesiile viitorului” – Producție multimedia, Designul jocurilor, Animație, care  au fost foarte solicitate de către candidați, fiind completate atât  locurile la buget, cât și cele cu taxă. Astfel, din totalul locurilor  ocupate la cele 20 de specialități din domeniul Arte (circa 500),  pentru aceste 3 specialități noi au optat 232 de studenți (46,4%).

Pentru turul II al admiterii 2022,  instituțiile de învățământ superior continuă înmatricularea la ambele  cicluri de studii, oferind 1269 de locuri bugetare la licență și 414  locuri bugetare la master, pentru mai multe domenii, inclusiv: Științe  ale educației, Administrație publică, Științe chimice, biologice,  fizice, agricole, ale mediului, Inginerie, Servicii ale securității etc.

Astfel,  pentru anul de studii 2022-2023, Universitatea de Stat din Moldova  oferă 1847 de locuri finanțate de la bugetul de stat (979 – la licență și 868 – la  master), dintre care 200 de locuri sunt planificate la programele de  studii superioare de master pentru personalul din cadrul serviciului  public. Pentru turul II al admiterii, USM continuă înmatricularea la  locurile bugetare și cu taxă rămase la Științe ale educației, Chimie, Biologie, Matematică, Fizică, Arhitectura peisajeră, Silvicultură.

În  sesiunea curentă, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a extins aria  domeniilor și programelor de studii, oferind 2354 locuri bugetare la  licență și master. Pe lângă cele circa 60 de specialități din domeniul  tehnologiilor informaționale, ingineriei, arhitecturii, tehnologiilor de  fabricație, existente până acum, UTM și-a completat oferta educațională cu specialități noi din domeniile medicinei  veterinare, științelor agricole, silviculturii, serviciilor hoteliere,  turismului și agrementului. Pentru turul II al admiterii, UTM oferă  locuri bugetare și cu taxă la Inginerie și management pe ramuri,  Inginerie și managementul calității, Biotehnologii, Ingineria sistemelor  electromecanice, Ingineria transportului auto, Științe agricole,  Medicină veterinară etc.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion  Creangă” a oferit candidaților la studii 1112 locuri bugetare la licență  și master, completând oferta educațională cu specialități noi:  Matematică, TIC, Fizică, Biologie, Ecologie etc. Pentru turul II al  admiterii, Universitatea Pedagogică oferă locuri bugetare la Pedagogie  preșcolară, Educație civică, Psihopedagogie specială, Chimie, Biologie,  Matematică, Fizică, Informatică, Limba și literatura română etc.

La  Academia de Studii Economice din Moldova au fost oferite 488 de locuri  bugetare în limbile de instruire română, rusă, engleză sau franceză.  ASEM continuă admiterea la locurile rămase la buget și cu taxă la  Asistență socială, Tehnologia și managementul alimentației publice, TIC,  Econometrie și statistică economică etc.

La fel, continuă procesul de admitere la universitățile regionale:  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat  „B.P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat și  Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia. La turul II al  admiterii sunt așteptați viitorii studenți la diverse domenii: Științe  ale educației, Inginerie și management pe ramuri, Tehnologii de  fabricare și prelucrare, Științe sociale etc.

MEC menționează că  locurile cu finanțare de la bugetul de stat pentru străini, în anul de  studii 2022-2023, au fost oferite cetățenilor statelor cu care Republica  Moldova are semnate tratate internaționale în domeniul educației,  prioritate acordându-li-se cetățenilor din Ucraina. Cetățenii din  Ucraina care au promovat concursul de admitere pe locurile la contract,  vor achita taxa de studii în mărimea stabilită pentru cetățenii  Republicii Moldova.

author-img_1

Cristian Sava

Reporter