Economic

Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 13,27 mln. lei

post-img
Serviciul Vamal

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 03 - 14 iunie 2024, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 13,27 mln. lei.

Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:

  • beneficierea neîntemeiată a tratamentului tarifar favorabil la momentul vămuirii;
  • prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
  • neachitarea drepturilor de import în mărime deplină pentru marfa importată;
  • clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate (silicagel, articole din vată, arzătoare dirijate manual), fapt ce a condus la neîncasarea taxei vamale (4%, 5%, 8%) și accizei la momentul vămuirii.

Ca rezultat al conformării voluntare a doi operatori economici, prin depunerea în adresa organului vamal a cererilor privind scoaterea de sub supraveghere vamală a mărfurilor (autocare) importate cu beneficierea de facilități fiscale și vamale, au fost recalculate drepturile de import corespunzătoare.

Serviicul Vamal face apel către persoanele fizice și juridice să fie vigilenți și să respecte legislația fiscală și vamală!

Totodată, vă informăm că, potrivit prevederilor art. 400 alin. (9) Cod Vamal al Republicii Moldova, în cazul în care, până la depistarea de către Serviciul Vamal a contravenției vamale prevăzute la art. 384, operatorul economic comunică în scris Serviciului Vamal despre comiterea contravențiilor vamale, acesta se liberează de răspunderea materială, cu condiția achitării incontestabile și benevole, până la data aplicării sancțiunii materiale respective, a drepturilor de import datorate și a penalităților calculate.

author-img_1

Svetlana Carțîn

Reporter