Pastila de securitate

Pastila de securitate: De ce avem nevoie de asistența externă în sectorul de securitate?

Pastila de securitate
Sursa video: TVR MOLDOVA

Vorbim despre rolul asistenței externe în reforma sectorului de securitate din Republica Moldova. Vă prezentăm activitățile şi realizările organizaţiilor economice, politice şi umanitare şi evidenţiem rolul acestora în asigurarea reformei sectorului de securitate. ,,Pastila de securitate" – o campanie de informare, realizată în parteneriat cu CID NATO în R. Moldova şi Divizia Diplomație Publică a NATO.

De ce avem nevoie de asistența externă în sectorul de securitate?

Asistența externă este asistența financiară și tehnică acordată Republicii Moldova, Guvernului și altor autorități publice de către comunitatea creditorilor sau a donatorilor - oferite fie de către state, fie de organizațiile internaționale.

Ea presupune suport financiar sub formă de împrumuturi, granturi, inclusiv livrări de bunuri sau lucrări pentru implementarea proiectelor în diferite domenii şi are drept scop soluționarea problemelor şi acoperirea necesitaților de dezvoltare. De asemenea asistenţa financiară presupune transfer de cunoștințe, inclusiv tehnologii, metodologii şi tehnici în cadrul proiectelor. Este important de menționat că orice asistenţă este oferită la solicitarea Guvernului!

Republica Moldova are nevoie de asistență externă pentru a prelua bunele practici, expertiza și tehnicile de contracarare sau soluționare a problemelor menționate anterior. Comunitatea internațională, în special organizațiile regionale și internaționale, oferă asistență comprehensivă și multidimensională. Aceasta include aspectele politice, de securitate, umanitare, de dezvoltare, asigurare a statului de drept și componenta drepturilor omului.

Republica Moldova a primit asistență în reforma poliției, în reforma apărării şi în cea judiciară, în consolidarea capacităților administrației centrale și locale, dar şi suport pentru societatea civilă și mass-media independentă. În mare parte asistența în domeniul reformei sectorului de securitate și apărare vine din partea Alianței Nord Atlantice (NATO), UE, OSCE, SUA, România, Marea Britanie, Polonia, Țările Baltice și altele.

Care ar fi interesul partenerilor de a asista țara noastră?

Orice stat sau organizație multilaterală este interesată să nu aibă riscuri eminente la hotarele sale, să aibă parteneri cu o politică externă și internă stabilă, interoperabili în caz de stări de urgențe, dar şi furnizori de securitate, deschiși spre colaborare în contracarea amenințărilor la adresa securității regionale și internaționale.

Câteva dintre beneficiile proiectelor implementatate cu sprijinul țărilor membre NATO, UE, ONU și OSCE sunt:

• ajustarea practicilor naționale la normele democratice
• protejarea drepturilor omului prin dezvoltarea unei forțe polițienești mai accesibile, mai responsabile, mai eficiente şi mai transparente
• combaterea migrației ilegale, în conformitate cu standardele Uniunii Europene, gestionarea fluxului de refugiați.
• liberalizarea regimului de vize, care a sporit mobilitatea cetățenilor Republicii Moldova, asigurând totodată ordinea publică și securitatea, consolidând astfel statul de drept și drepturile omului, în conformitate cu standardele Uniunii Europene

• sporirea capacităților de Securitate și apărarea cibernetică, consolidarea integrității în sectoarele de securitate și apărare, știință și managementul dezastrelor naturale, implicarea femeilor în asigurarea păcii și securității

- Securitatea mediului înconjurător. Laboratoarele create cu suportul NATO continuă să susțină obiectivele Guvernului la capitolul siguranța alimentară și în special la reluarea exporturilor de vinuri pe piața externă

-Consolidarea mecanismelor de control asupra mărfurilor cu dublă destinație, combaterea traficului de persoane și de droguri, spălării de bani şi a crimei organizate

- Expertiza în reformarea sectorului de securitate și apărare judiciară. În acest caz instituțiile au beneficiat de sprijinul experților străini din diverse țări, precum SUA, Marea Britanie, România, Franța, Italia, Țările Baltice, Suedia, Canada, Cehia etc, care au acumulat o experiență bogată în transformarea organismelor militare naționale.

De exemplu, prin consultările bilaterale în domeniul apărării, Italia și Germania acordă suport și instruire pentru contingentele Armatei Naționale în misiunea KFOR în Kosovo.

Asistența oferită de către parteneri este importantă pentru dezvoltarea economiei naționale, fiind o sursă importantă pentru implementarea proiectelor de infrastructură, un suport pentru elaborarea politicilor și armonizarea cu standardele europene și euro-atlantice.

Toate au drept scop fortificarea capacităților instituționale ale autorităților publice, iar în ultimă instanță - crearea unui mediu sigur pentru dezvoltarea continuă, reducerea sărăciei, buna guvernare și formarea statului de drept.

Securitatea contează, iată de ce fiecare proiect care a primit asistență externă este îndreptat spre construirea unui stat sigur, unitar și independent.

author-img_1

Constantin Uzdris

Reporter