Actualitate

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Restaurarea Bojdeucii lui Ion Creangă din Iași se apropie de final

post-img
Bojdeuca lui Creangă

Restaurarea Bojdeucii lui Ion Creangă s-a realizat cu mijloace adecvate, cu scopul de a stopa procesul de deteriorare și de a păstra semnificația culturală a primului muzeu literar din Romania.

Restaurarea Bojdeucii lui Ion Creangă este parte a proiectului “Călător pe meridiane culturale”/ ”Traveller on Cultural Meridians”, derulat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 și finanțat prin ENI CBC, scrie Bzi.ro.

Inițial, structura de rezistență a construcției era alcătuită din pereți de vălătuci, stâlpii pridvorului și planșeu cu grinzi de lemn, având acoperișul în șarpantă, cu învelitoare din siță. În cadrul intervențiilor din anul 1984 de consolidare, necesare în urma seismului din 4 martie 1977, au fost înlocuite elementele structurale din lemn (furci) cu elemente de confinare verticale și orizontale din beton armat. Planșeul peste parter are grinzi din lemn și termosistem de argilă armată cu fibre vegetale.

Soluțiile arhitecturale și tehnice alese în vederea reabilitării Bojdeucii scriitorului Ion Creangă au urmărit îndeplinirea urmatoarelor obiective și nevoi prin:

– consolidarea clădirii în concordanță cu principiile de intervenție asupra monumentelor istorice;

 

– desfacerea șarpantei existente din lemn și refacerea acesteia integral;

– refacerea învelitorii tip șindrilă din lemn, precum și a sistemului de preluare și evacuare a apelor pluviale;

– bordarea golurilor de uși și ferestre existente;

– deoarece fundațiile existente sunt dispuse la cota -0,70m față de CTA au fost realizate subzidiri din beton armat pentru fundațiile exterioare, până la cota -1,50m, pentru atingerea cotei de fundare recomandate în studiul geotehnic;

– protejarea elementelor din beton armat prin execuția de hidroizolații verticale cu emulsie bituminoasă realizate sub cota terenului amenajat;

– refacerea sistematizării verticale perimetrale clădirii;

– refacerea zonelor fisurate prin injectări cu mortar de var-nisip;

– refacerea tencuielilor și a finisajelor.

Lucrările de execuție au demarat cu desfacerea dușumelilor de lemn pentru a începe procesul de consolidare a fundațiilor. Executantul a realizat o Expertiză Biologică, care a recomandat înlocuirea în totalitate a dușumelilor și nu desfacere cu recuperare și restaurare, așa cum a fost prevăzut în proiect. În baza Expertizei Biologice, a fost emisă o dispoziție de șantier în vederea înlocuirii.

La pereții interiori și exteriori s-au realizat lucrări de refacere a tencuielilor și injectare a crăpăturilor cu mortar de var-nisip. Tencuielile s-au refăcut și în zonele în care s-a intervenit din punct de vedere structural. Au fost executate tencuieli pe bază de var pastă-nisip, lucrate cu mănușa.A fost refăcută învelitoarea de tip șiță din lemn, incluzându-se într-un sistem cu astereală dublă, o membrană performantă de hidroizolare. Tot materialul lemnos al șarpantei a fost tratat ignifug și antiseptic. Jgeabul este din lemn rotund, scobit concav, căptuși la interior cu plumb 2 mm grosime.

Soclul perimetral este protejat prin execuția de hidroizolații verticale  exterioare realizate sub cota terenului amenajat. Trotuarele și sistematizarea verticală perimetrală clădirii au fost refăcute în totaliate. Zidăria aparentă a fundațiilor din piatră a fost curățată și rostuită cu mortare hidrofobe.

De asemenea, s-au executat lucrări de recondiționare a elementelor decorative din lemn. Grinzile existente, precum și planșeul, au fost decapate, reparate și rebăițuite.

Tâmplăria cerdacului închis a fost înlocuită cu o tâmplărie simplă din lemn de stejar, cu geam simplu cu sticlă artizanală. Parapetul cerdacului închis a fost și el înlocuit cu unul dublu din lemn de stejar, cu vată bazaltică rigidă la interior, realizat din scândură profilată, geluită pe ambele fețe, cu lambă și uluc, protejat ignifug, antifungic și împotriva insectelor. Șipcile au fost așezate conform modelului din planșele de arhitectură. Restul tâmplăriei a fost restaurată. Sticla a fost schimbată cu una artizanală. Deoarece se poate observa că tâmplăria bojdeucii a fost una dublă, în sit existând feroneria celei de-a doua cercevele spre interior, a fost propusă dublarea tâmplăriei existente spre interior cu una din lemn de stejar, cu geam simplu cu sticlă artizanală. Toată feroneria a fost restaurată.

Lucrările de intervenție au fost realizate de către IASICON S.A. în baza Autorizației de Construire nr. 143 din 13.02.2020, emisă de Primăria Municipiul Iași. Executantul a respectat în principiu prevederile proiectului nr. 290/2019 și a dispozițiilor de șantier emise în timpul execuției lucrărilor, punând în aplicare soluțiile tehnice propuse.

author-img_1

Cristian Sava

Reporter