Economic

Parlamentul va examina un proiect de lege care stimulează inovația în sectorul energetic național

post-img
panouri fotovoltaice
Sursa foto: blog.e-acumulatori.ro

Un proiect de lege care vizează consolidarea sectorului energetic și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în acest domeniu a fost examinat, astăzi, de membrii Comisiei economie, buget și finanțe. Inițiativa legislativă aparține Ministerului Energiei.

PROIECTUL de lege cu privire la spațiile de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei prevede crearea unui cadru normativ național în vederea reducerii complexității procedurilor actuale privind eliberarea autorizațiilor, certificatelor și acordarea licențelor în activitățile de producere, furnizare sau consum de energie, precum și stimularea inovării în acest domeniu. Documentul prevede că întreprinderile și persoanelor fizice vor putea depune o cerere pentru aprobarea proiectului de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei. Proiectul va permite testarea produselor, tehnologiilor, serviciilor, modelelor de afaceri, precum și a abordărilor inovative în domeniul producerii, transportului, distribuției, furnizării sau al consumului de energie. Spațiul de testare inovativă va fi autorizat pentru o perioadă de cel mult șapte ani, cu posibilitatea prelungirii justificate pentru o perioadă de până la cinci ani.

Fiecare proiect de testare va fi aprobat printr-o hotărâre de Guvern. Activitățile desfășurate de participant în spațiul de testare vor fi monitorizate de Comisia pentru Spații de Testare Inovativă în materie de Reglementare în domeniul Energiei, din subordinea Guvernului.

Potrivit autorului inițiativei legislative, proiectul vine să susțină realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a sectorului energetic, precum creșterea volumului investițiilor în sectorul eficienței energetice, creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul final brut la 27 % în 2030, consolidarea securității energetice și atingerea neutralității climatice către anul 2050.

Proiectul de lege cu privire la spațiile de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei a fost elaborat cu suportul PNUD Moldova și cu sprijinul financiar din partea Danemarcei, Luxemburgului, Republicii Coreea și Suediei. Proiectul va fi propus plenului Parlamentului spre examinare și aprobare.

author-img_1

Cristina Mirca

Reporter