Justiție

CSM anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție

post-img
CSM anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție

La 10 iunie 2024 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs prin Hotărârea CSM nr.320/22 pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție din numărul posturilor vacante de judecător (din rândul judecătorilor, avocaților, procurorilor și profesorilor universitari în domeniul dreptului) la data desfășurării probei interviului de CSM.

Cererile de participare la concurs urmează a fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii până la data de 15 septembrie 2024, inclusiv, sau la adresa electronică a CSM - secretariat@csm.md, cu aplicarea semnăturii electronice.

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte:

 1. cerere de participare la concurs;
 2. Curriculum vitae;
 3. scrisoare de motivare redactată în limba de stat (română), ce va conține suplimentar:

- obiectivele și viziunea asupra activității Curții Supreme de Justiție;

- activitățile desfășurate în domeniul dreptului sau în alt domeniu relevant;

- contribuția personală sau realizările personale în domeniu;

 1. dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire);
 2. copia diplomei de studii superioare în domeniul dreptului (licență/master), opțional - alte acte de studii;
 3. acte ce confirmă experiența în funcțiile specificate în art.7 alin. (2) din Legea nr. 64 cu privire la Curtea Supremă de Justiție sau declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informației prezentate;
 4. certificatul medical privind starea sănătăţii, conform art. 61 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;
 5. referinţa de la ultimul loc de muncă;
 6. 2 referințe cu privire la candidat de la persoane notorii;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe proprie răspundere privind lipsa interdicției de a ocupa о funcție publică sau de demnitate publică, ce ulterior va fi confirmată prin Certificatul de integritate;
 9. consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de Consiliu sau de alte autorități antrenate în proces;
 10. declarația de avere și interese personale în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 11. date cu privire la instruiri în ultimii 3 ani.

Starea de sănătate a candidaţilor se verifică în corespundere cu prevederile art. 61 din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu excepția judecătorilor în privința cărora certificatul medical este valabil.

Candidații se vor adresa la Consiliul Superior al Magistraturii pentru eliberarea actelor privind inițierea procedurii de verificare a stării de sănătate (0 22 990-837).

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului privind selecția judecătorilor Curții Supreme de Justiție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 171/10 din 23 mai 2023.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii (mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 5, tel. 0 22 990-801).
 

author-img_1

Iuliana Adiaconiței

Reporter