Social

Republica Moldova se aliniază la Pilonul european al drepturilor sociale al Uniunii Europene

post-img
Alexei Buzu, Nicolas Schmit
Sursa foto: © EU

Ministrul muncii și protecției sociale Alexei Buzu a semnat Declarația de aliniere la Pilonul european al drepturilor sociale al Uniunii Europene, în contextul vizitei la Bruxelles.

floare carpet

Pilonul european al drepturilor sociale (PEDS) reprezintă un set de angajamente politice în domeniul social pe care și le asumă statele membre UE (fără caracter obligatoriu). Acesta stabilește 20 de principii și drepturi esențiale, orientate spre menținerea unor piețe ale forței de muncă echitabile și funcționale, structurate în trei capitole: egalitate de șanse și de acces pe piața forței de muncă, condiții de muncă echitabile, protecție și incluziune socială.

Principalele drepturi stipulate în Pilonul european al drepturilor sociale vizează: accesul la educație și formare profesională pe tot parcursul vieții, egalitatea de gen, egalitatea de șanse, sprijin pentru ocuparea forței de muncă, locuri de muncă sigure și adaptabile, dreptul la salarii echitabile, protecția în caz de concediere, dialogul social, protecția socială, echilibrul dintre viața profesională și cea personală ș.altele, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Alexei Buzu, Nicolas Schmit


„În calitate de ministru responsabil de politica socială, îmi exprim angajamentul deplin de a fortifica acest domeniu, inclusiv prin alinierea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă la principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Guvernul Republicii Moldova își va intensifica eforturile în promovarea egalității de șanse și a accesului pe piața muncii, a condițiilor echitabile de muncă, a protecției și a incluziunii sociale. Ne vom ghida după acest pilon pentru a promova în continuare reformele în sectoarele sociale și, astfel, pentru a alinia piața muncii și sistemul nostru de bunăstare la standardele UE", susține Alexei Buzu, ministrul muncii și protecției sociale.

Prin alinierea la principiile Pilonului, Republica Moldova își asumă racordarea drepturilor sociale și de muncă ale cetățenilor la standarde europene, bazate pe echitate, condiții decente de muncă și protecție socială garantată pentru angajați. 

Totodată, Republica Moldova va deveni eligibilă pentru finanțare din Fondul social european, care sprijină ocuparea forței de muncă, educația, incluziunea socială și alte obiective de politică socială.

author-img_1

Cristina Mirca

Reporter