Social

Parlamentul a luat act de raportul de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2023

post-img
Parlamentul a luat act de raportul de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2023

Legislativul a audiat, astăzi, raportul de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) pentru anul 2023. Informația a fost prezentată de directoarea instituției, Angela Nani.

Potrivit raportului, anul trecut, la ANSC au fost soluționate 927 de contestații, fiind pronunțate 846 de decizii. Datele statistice arată că valoarea estimată a procedurilor de achiziție publică contestate de către operatorii economici este în scădere cu circa 20 %, comparativ cu perioada similară a anului 2022.

Unul dintre indicatorii de performanță urmăriți de ANSC a fost optimizarea termenului de soluționare a contestațiilor. În anul 2023, ponderea cea mai mare de depunere a contestațiilor s-a atestat în perioada aprilie – septembrie. 49,6 % din contestații au avut ca obiect achiziția de bunuri, 38,7 % – lucrările, iar 11,7 % % – prestarea de servicii. Cele mai multe contestații au fost înaintate pe marginea procedurilor de licitație deschisă, fiind urmate de contestațiile privind procedura de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică.

În 2023, au fost formulate contestații aferente achizițiilor organizate de 408 de autorități/entități contractante. Comparativ cu anul 2022, acest număr este în ușoară scădere. Printre autoritățile contractate împotriva cărora au fost înaintate pretenții referitor la procedurile de achiziții publice se numără Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Agenția Servicii Publice, Agenția Rezerve Materiale, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, „Termoelectrica” etc.

Raportul de performanță al ANSC mai conține informații cu referire la asigurarea transparenței decizionale, cooperarea instituțională și internațională, managementul resurselor umane, execuția alocațiilor bugetare, obiectivele stabilite pentru anul 2024.

Parlamentul a recomandat Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor să intensifice colaborarea cu autoritățile publice responsabile, în vederea identificării unor soluții legale, pentru îmbunătățirea eficienței, transparenței, integrității sistemului național de achiziții publice, care să conducă la diminuarea cazurilor de depunere a contestațiilor.

Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2023 a fost adoptat cu voturile a 62 de deputați.

author-img_1

Svetlana Carțîn

Reporter