SOCIAL

Cetăţenii R. Moldova vor fi repatriaţi şi pe cale terestră

post-img

Cursele de transport rutier de persoane în trafic internaţional vor fi efectuate doar cu autorizare Comisiei pentru Situaţii Excepţionale. În acest sens, ieri Comisia a aprobat procedura de organizare a curselor de transport rutier de repatriere a cetăţenilor Republicii Moldova. Astfel, cetăţenii care se află peste hotarele ţării dar nu pot veni acasă din cauza închiderii frontierelor altor ţări, vor putea fi repatriaţi şi pe cale terestră, nu doar prin cursele avia charter.

Agenţii economici care nu vor respecta această măsură riscă suspendarea înregistrării până la trei luni sau radierea din Registrul operatorilor de transport rutier.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

- va întocmi listele solicitărilor cetăţenilor Republicii Moldova, care intenţionează să revină în Republica Moldova prin transport rutier, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, numărului de telefon, adresei electronice şi domiciliului / reşedinţei în Republica Moldova;
 
-va întocmi listele pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova, acordând prioritate copiilor, studenţilor, persoanelor aflate la tratament medical, altor cetăţeni aflaţi în dificultate;

- va transmite Agenţiei Naţionale Transport Auto listele pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova;

- va coordona, cu ţările tranzitare, coridoarele de tranzit pentru cursele de transport rutier autorizate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
 
 Agenţia Naţională Transport Auto:

- va elabora în conformitate cu listele recepţionate propuneri pentru graficul curselor de transport rutier şi le va înainta Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova spre aprobare;

- va selecta, în mod transparent şi deschis, operatorii de transport rutier autorizaţi pentru efectuarea curselor;

- va informa MAEIE privind operatorii de transport rutier selectaţi;

-va publica pe pagina web informaţia despre costul şi condiţiile de călătorie.

MAEIE va informa persoanele din listele prezentate privind operatorul de transport rutier selectat.