Europa Azi

Politica de coeziune a Uniunii Europene, în prima linie a redresării: 34 de miliarde de euro au fost aprobate pentru regiuni şi oraşe în doar patru luni

post-img

Comisia Europeană a evaluat luni punerea în aplicare a Asistenţei de redresare pentru coeziune şi teritoriile Europei (REACT-EU), iar din 34,1 miliarde de euro aprobate, 3,5 miliarde de euro sunt deja plătite în doar patru luni, REACT-EU devenind primul instrument al NextGenerationEU care efectuează plăţi pentru redresarea statelor membre, informează CaleaEuropeana.ro.

„Politica de coeziune s-a aflat în prima linie în timpul fazei de urgenţă a pandemiei şi este din nou una dintre principalele politici vizând redresarea în UE. Instrumentele politicii de coeziune au pus la dispoziţia cetăţenilor echipamentele sanitare necesare şi au asigurat fonduri vitale pentru întreprinderile mici, aducând o contribuţie esenţială la tranziţiile digitală şi verde ale întregii UE. Mă bucur să constat că aceste realizări sunt tot mai mult cunoscute de cetăţenii din Europa. Teritoriul şi populaţia trebuie să rămână în centrul eforturilor de redresare ale statelor membre”, a declarat Comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, potrivit sursei citate.

„Fiecare euro cheltuit prin FSE, este o investiţie în oameni. Fondurile structurale şi de coeziune ale UE, în special programul REACT-EU, stimulează redresarea de pe urma pandemiei. Datorită sprijinului acordat de UE, întreprinderile au putut să-şi păstreze lucrătorii în locurile lor de muncă, iar pachetele de alimente să fie furnizate persoanelor care au avut cea mai mare nevoie de sprijin. Aceasta este solidaritatea UE în acţiune şi mă bucur să constat că aceste investiţii în oameni şi redresare au dau rezultate”, a transmis Comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit. 

În doar 4 luni, au fost aprobate 86 % din resursele REACT-EU disponibile pentru acest an. 21,7 miliarde EUR sunt mobilizate prin Fondul european de dezvoltare regională, 12 miliarde EUR prin Fondul social european şi 410 milioane EUR prin intermediul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Finanţarea din cadrul REACT-EU completează pachetul Iniţiativei pentru investiţii ca reacţie la coronavirus (CRII), care a mobilizat peste 21 de miliarde EUR ca răspuns la nevoile economice şi sociale urgente ale sectoarelor celor mai afectate de pandemia cauzată de COVID-19.

Exemple concrete de solidaritate exercitată în UE

Iată câteva exemple concrete de sprijin pe care cetăţenii şi întreprinderile l-a primit prin REACT-EU:

  • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): În Portugalia, FEDR a sprijinit achiziţionarea de vaccinuri pentru mai mult de jumătate din populaţie. În Slovenia, FEDR a finanţat instalarea unor noi sisteme informatice în sectorul sănătăţii. În Republica Cehă, FEDR finanţează achiziţionarea unor noi echipamente medicale, ajutând regiunile să devină mai rezistente la viitoarele crize sanitare. În Suedia, FEDR sprijină întreprinderile mici să gestioneze tranziţia digitală. 
  • Fondul social european (FSE): În toate statele membre, persoanele au beneficiat de instruire, îndrumare şi formare profesională pentru a-şi spori şansele de a-şi menţine locurile de muncă sau de a găsi altele noi. În Italia, întreprinderile au primit subvenţii pentru a sprijini încadrarea în muncă a femeilor şi a tinerilor. FSE a sprijinit, de asemenea, serviciile de consiliere financiară şi găsirea unei locuinţe pentru persoanele fără adăpost. 
  • Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD): În Austria şi România, de exemplu, copiii aflaţi în dificultate au primit materiale şcolare. În Estonia, Franţa, Luxemburg şi în alte state membre, persoanelor celor mai defavorizate li s-au furnizat ajutoare alimentare, cum ar fi mese calde, precum şi asistenţă materială de bază, cum ar fi produse de igienă.

Rezultatele noului sondaj Eurobarometru arată că sprijinul politicii de coeziune pentru redresare este bine cunoscut de cetăţeni, 69 % dintre respondenţi fiind informaţi despre iniţiativele politicii de coeziune împotriva efectelor negative ale pandemiei.

În general, raportul arată că gradul general de informare cu privire la proiectele finanţate de UE este în creştere. Media UE este în prezent de 41 %. Aceasta reprezintă o creştere cu 7 puncte procentuale în comparaţie cu 10 ani în urmă. Dintre cei care sunt informaţi despre proiectele finanţate de UE, 80 % consideră că acestea au un impact pozitiv asupra regiunilor. 

Săptămâna trecută Comisia Europeană a acordat 2 miliarde de euro Italiei, Spaniei, Luxemburgului şi României în urma modificării a două programe operaţionale din cadrul Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european (FSE) şi a Fondului de ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate, în cadrul programului operaţional Asistenţă pentru redresare în favoarea coeziunii şi a teritoriilor din Europa (REACT-UE). 


NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de aproximativ 800 de miliarde EUR în preţuri curente, menit să sprijine redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 şi să contribuie la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale şi mai reziliente.

REACT-EU face parte din NextGenerationEU şi pune la dispoziţia programelor politicii de coeziune fonduri suplimentare în valoare de 50,6 miliarde EUR (în preţuri curente) pentru perioada 2021 – 2022. Scopul principal al măsurilor este de a sprijini rezilienţa pieţei forţei de muncă, locurile de muncă, IMM-urile şi familiile cu venituri mici, precum şi de a pune bazele, adaptate exigenţelor viitorului, ale dublei tranziţii, verde şi digitală, precum şi ale unei redresări socioeconomice sustenabile. Pentru a oferi maximum posibil de asistenţă statelor membre, condiţiile de punere în aplicare a acestor resurse suplimentare sunt foarte generoase şi flexibile. Printre altele, nu este necesară nicio cofinanţare naţională pentru aceste fonduri, ceea ce înseamnă că UE poate oferi un sprijin de 100 % dacă statele membre doresc astfel. Cheltuielile pot fi finanţate în cadrul REACT-EU retroactiv, de la 1 februarie 2020 până la 31 decembrie 2023.