Valoarea subvenţiilor solicitate de producătorii agricoli a sporit cu 35%
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Valoarea subvenţiilor solicitate de producătorii agricoli a sporit cu 35%

De la începutul anului şi până în prezent, 1.662 de cereri de solicitare a sprijinului financiar, în sumă de peste 251 milioane lei, au fost autorizate de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA).

Astfel, AIPA anunţă (15 august) că a recepţionat 2.408 cereri în valoare de 458,3 milioane lei, cu 7% în creştere comparativ cu perioada similară a anului precedent, în timp ce valoarea subvenţiilor solicitate de producătorii agricoli a sporit cu 35%, notează mold-street.com.

Investiţii declarate de 1,58 miliarde lei

Totodată, valoarea investiţiilor declarate de producătorii agricoli este în ascensiune cu 22,2%, constituind circa 1,58 miliarde lei care au generat crearea a 472 locuri noi de muncă şi 761 locuri de muncă sezoniere.

În acest context, au solicitat subvenţii majorate 244 producători agricoli, în sumă de circa şase milioane lei, iar solicitările pentru femei-fermier le revine rol de lider, deoarece ponderea solicitărilor a constituit 44%, fiind urmate de producţia autohtonă cu o pondere de 37% şi pentru tineri fermieri, înregistrând o pondere de cca 19%.

Conform datelor preliminare, numărul producătorilor agricoli unici care au solicitat subvenţii constituie 1.821, dintre care 1.244 producători agricoli mici (68%) 446 producători agricoli mijlocii (25%) şi 131 producători agricoli mari (7%).

Subvenţii în special pentru tehnică, plantaţii şi infrastructură post-recoltare

Cea mai mare pondere a solicitărilor de subvenţii din anul 2019, este acordată pentru subvenţionarea tehnicii şi utilajului agricol, înregistrându-se 978 cereri, în sumă de 108,5 milioane lei. Astfel, au fost efectuate investiţii pentru procurarea a 1.581 unităţi de tehnică şi utilaj agricol performant, dintre care 87 unităţi de tehnică şi utilaj agricol No-till şi Mini-till.

O creştere a investiţiilor este înregistrată şi pentru înfiinţarea, modernizarea plantaţiilor multianuale şi defrişarea celor neproductive – 779 cereri de solicitare recepţionate cu suma subvenţiei solicitate de 120,1 milioane lei. Ca rezultat au fost înfiinţate 2.004 ha de plantaţii multianuale dintre care:1.653 ha de plantaţii pomicole inclusiv 807 ha culturi nucifere, 322 ha plantaţii viticole (219 ha soiuri de masă şi 103 ha soiuri tehnice) şi 29 ha plantaţii de culturi bacifere (inclusiv căpşun).

Un alt domeniu primordial în care s-au solicitat subvenţii este dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare, au fost înregistrate în perioada de referinţă 204 cereri de finanţare în suma subvenţiei solicitate de 158 milioane lei. Ca rezultat, la această submăsură a fost subvenţionată crearea şi modernizarea a 200 unităţi de procesare a producţiei agricole.

O creştere sporită a investiţiilor a fost înregistrată şi în sectorul zootehnic, în perioada de referinţă au fost depuse 89 cereri de finanţare, dintre care 75 cereri pentru stimularea investiţiilor în renovarea fermelor zootehnice (suma subvenţiei solicitate – 22,4 milioane lei) şi 14 cereri pentru procurarea animalelor de prăsilă în sumă de 5,2 milioane lei, fiind modernizate 73 ferme zootehnice dintre care 11 ferme de bovine (6 - şeptel de lapte), 46 ferme apicole, 9 ferme avicole, 3 ferme de ovine şi caprine, 3 ferme de iepuri de blană şi alte animale şi 2 ferme de suine.

Subvenţiile în avans

Totodată, anual, 5% din valoarea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, ceea ce constituie circa 45 milioane lei, sunt direcţionate pentru acordarea subvenţiilor în avans pentru tineri şi femeilor fermieri ce vor lansa pentru prima dată proiecte noi în sectorul agricol.

În urma celor 4 apeluri derulate, au fost selectate şi evaluate spre finanţare 62 proiecte investiţionale dintre care 45 solicitări de subvenţii în avans au fost deja finanţate. Aportul statului pentru dezvoltarea celor 62 de proiecte start-up urmează a fi de peste 33,4 milioanelei lei, surse alocate din fond. Din totalul dosarelor depuse, rolul de lider le revine femeilor fermieri ce urmează să-şi iniţieze afaceri în sectorul agroindustrial.

Pe raioane lider la subvenţii este Briceni, cu circa 23 milioane de lei pentru 67 de beneficiari, urmat de Ştefan Vodă cu o sumă de aproape 20 milioane lei pentru 66 de beneficiari şi Căuşeni - cu o sumă de 19 milioane lei pentru 80 de producători agricoli.

La polul opus se află municipiul Bălţi cu o subvenţi de 84.293 lei, raionul Dubăsari cu 4 subvenţii de 533.219 lei şi raioanul Basarabeasca cu 17 subvenţii de circa 1,15 milioane lei.

Similare
RECOMANDĂRI