Avocatul Poporului condamnă atacurile la adresa societăţii civile: Este „un gest neprietenos care ţinteşte în valorile unei societăţi democratice”
Vizualizari:

Avocatul Poporului condamnă atacurile la adresa societăţii civile: Este „un gest neprietenos care ţinteşte în valorile unei societăţi democratice”

Avocatul Poporului,  Mihail Cororobai, condamnă orice tentative de denigrare şi de intimidare a  reprezentanţilor sectorului asociativ din Republica Moldova. Reacţia vine după ce ieri, deputatul socialist Bogdan Ţîrdea lansat o carte, intitulată: „Societatea civilă în Republica Moldova: Sponsori. ONGcraţie. Războaie culturale”, în care spune că „reţeaua de ONG-uri a devenit o caracatiţă, care s-a infiltrat în toate ramurile puterii, mass-media şi domeniul ştiinţific” şi a preluat controlul asupra Republicii Moldova. 

Chiar dacă argumentele invocate nu sunt de natură să afecteze  credibilitatea societăţii civile, să trezească îndoieli privitor la prestaţia şi aportul organizaţiilor neguvernamentale, lansarea unor atacuri cu acuzaţii de activitate de subminare a intereselor statului este în sine un fapt grav, un gest neprietenos care ţinteşte în valorile unei societăţi democratice, susţine Mihail Cotorobai, iar asta deoarece organizaţiilor neguvernamentale le revine un rol important în promovarea schimbărilor democratice, prin activitatea lor în diverse sfere pe domenii neacoperite de către stat şi prin capacitatea lor de a transforma societatea.

Mihail Cotorobai mai accentuează faptul că reprezentanţii societăţii civile fac parte din categoria apărătorilor drepturilor omului, care au un rol pozitiv, important şi legitim de a contribui la realizarea drepturilor omului, la nivel local, naţional, regional şi internaţional, inclusiv prin angajarea în dialog cu  autorităţile şi susţinerea eforturilor depuse de acestea pentru punerea în aplicare a obligaţiilor şi angajamentelor statelor în această privinţă.

 Avocatul Poporului menţionează faptul că în mai multe instrumente internaţionale ONU, ale Consiliul Europei şi OSCE sunt stabilite standarde privind protecţia şi promovarea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a mass-media şi sectorul asociativ. Astfel, în Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Rec (2018) 11 cu privire la necesitatea de a consolida protecţia şi promovarea spaţiului societăţii civile în Europa, statelor membre li se recomandă „abordarea lacunelor în implementarea, la nivel naţional, a dreptului internaţional şi a standardelor relevante pentru protecţia societăţii civile şi promovarea activităţii acesteia, aşa cum este identificat în „Analiza impactului legislaţiei, politicilor şi practicilor naţionale actuale asupra activităţilor organizaţiilor societăţii civile, apărătorilor drepturilor omului şi instituţiilor naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului ”, adoptat de Comitetul director pentru drepturile omului. În acelaşi document statelor membre li se mai recomandă „să respecte libertatea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a organizaţiilor societăţii civile, de a căuta, primi şi utiliza resurse din surse interne, străine şi internaţionale”.

În Declaraţia ONU cu privire la Apărătorii Drepturilor Omului se stabileşte obligaţia statelor membre de a sprijini şi proteja apărătorii drepturilor omului în contextul activităţii lor, de a-i susţine inclusiv prin oferirea „accesului la finanţare al organizaţiilor apărătorilor drepturilor omului şi al colectării şi schimbului de informaţii privind standardele în domeniul drepturilor omului şi încălcarea acestora”.

În calitatea sa de Instituţie Naţională pentru Drepturile Omului, semnatară a Declaraţiei de la Marrakech privind rolul instituţiilor naţionale pentru drepturile omului în promovarea şi protecţia apărătorilor drepturilor omului, Oficiul Avocatului Poporului a pledat şi va pleda în continuare pentru promovarea şi protecţia spaţiului civic democratic şi a apărătorilor drepturilor omului, edificarea unui sistem naţional de protecţie a apărătorilor drepturilor omului şi crearea unui mediu favorabil accesibil şi incluziv în care le sunt respectate toate drepturile.

În context, Avocatul Poporului îşi reiterează propunerea adoptării unei legi cu privire la apărătorii drepturilor omului, aşa cum a recomandat şi Raportorul ONU cu privire la apărătorii drepturilor omului Michel Forst, urmare a vizitei sale în iunie 2018 în Republica Moldova.

De asemenea, Mihail Cotorobai  reafirmă deschiderea Oficiului Avocatului Poporului pentru o colaborare strânsă şi eficientă cu reprezentanţii societăţii civile, mass-media în scopul consolidării spaţiului democratic, a statului de drept şi al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Similare
RECOMANDĂRI