Societatea civilă va monitoriza implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Societatea civilă va monitoriza implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie

Organizaţiile neguvernamentale sunt invitate să monitorizeze mersul implementării planurilor de acţiuni anticorupţie prevăzute de Strategia Naţională de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020.

Rezultatele monitorizării vor fi incluse în rapoarte de alternativă care vor fi prezentate autorităţilor, instituţiilor internaţionale şi publicului larg. Activitatea se înscrie în proiectul „Lupta cu corupţia prin consolidarea integrităţii în Republica Moldova”, implementat de PNUD, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

„Prin această iniţiativă ne propunem să asigurăm implementarea şi monitorizarea participativă a Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie, dar şi să sprijinim implicarea societăţii civile în activităţile de prevenire a corupţiei”, afirmă Olga Crivoliubic, manageră de proiect la PNUD Moldova.

ONG-urile care vor fi implicate în programul de monitorizare vor fi selectate prin concurs, în bază unor propuneri de proiecte. Monitorizarea va include atât planurile locale de acţiuni anticorupţie, cât şi cele sectoriale şi va viza domeniile,  care potrivit Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie, sunt vulnerabile la corupţie (poliţia, vama, fiscul, educaţia, sănătatea, subvenţiile în agricultură, mediul ambiant, achiziţiile publice, administrarea şi privatizarea proprietăţii publice, administraţia publică locală).

Activităţile de monitorizare se vor desfăşura în perioada iulie 2019 – februarie 2020. ONG-urile vor obţine granturi între 10.000 şi 15.000 dolari SUA. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 5 iulie 2019. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe pagina web a PNUD Moldova. 

Proiectul „Lupta cu corupţia prin consolidarea integrităţii în Republica Moldova” este implementat de PNUD în parteneriat cu Centrul Naţional Anticorupţie şi Oficiul Avocatului Poporului, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Proiectul se va desfăşura în perioada 2019-2021 şi va fortifica capacităţile actorilor din sectorul public şi privat, precum şi ale organizaţiilor societăţii civile, pentru implementarea eficientă a instrumentelor şi standardelor de prevenire a corupţiei.

Similare
RECOMANDĂRI