ONG-urile de media solicită Guvernului Chicu să nu ignore domeniul mass-media în programul de activitate
Vizualizari:

ONG-urile de media solicită Guvernului Chicu să nu ignore domeniul mass-media în programul de activitate

Organizaţiile neguvernamentale de media constată că în Programul de activitate al Guvernului condus de Ion Chicu nu se regăseşte un capitol dedicat domeniului mass-media, care ar conţine soluţii pentru problemele din acest sector: cadrul legal imperfect, concentrarea proprietăţilor, poziţii dominante abuzive de pe piaţa de publicitate, limitarea accesului la informaţie, lipsa facilităţilor fiscale pentru dezvoltarea instituţiilor media, accesul restricţional al jurnaliştilor la bazele de date, subordonarea politică a Companiei publice „Teleradio-Moldova” etc.

În programul noului Guvern a fost inclusă o singură prevedere care are tangenţă cu activitatea mass-media, formulată vag şi inclusă în compartimentul ce ţine de Justiţie: „revizuirea cadrului legal în vederea fortificării libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv libertatea de exprimare şi neadmiterea limitării nejustificate a accesului la informaţie”.

Organizaţiile neguvernamentale de media fac apel către Guvern să includă în Programul său de guvernare un capitol aparte dedicat mass-mediei prin care se va angaja să identifice soluţii pentru problemele sectorului mediatic, semnalate inclusiv în Rezoluţia Forumului Mass-Media 2019, care a avut loc la 4-5 noiembrie.

Astfel, ONG-urile de media solicită Guvernului:

- să elaboreze şi să promoveze proiecte de legi necesare dezvoltării pe termen lung a instituţiilor mass-media independente din Republica Moldova;

- să asigure elaborarea şi consultarea largă cu întreaga societate a unei strategii şi a unui plan de acţiuni pe termen mediu şi lung de realizare a Concepţiei naţionale de dezvoltare a mass-media;

- să ducă la bun sfârşit iniţiativa de deschidere a bazelor de date pentru jurnalişti;

- să asigure funcţionalitatea pieţei publicitare libere;

- să completeze Legea 2% cu o prevedere, prin care instituţiile mass-media să fie incluse în lista potenţialilor beneficiari ai desemnării procentuale, astfel încât persoanele fizice plătitoare de impozite să poată direcţiona 2% din suma impozitului pe venit pentru susţinerea instituţiilor mass-media;

- să dezvolte strategii de susţinere a publicaţiilor periodice independente, inclusiv pe segmentul distribuţiei şi a facilităţilor fiscale.

Organizaţiile neguvernamentale îşi exprimă disponibilitatea să contribuie la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative în acest sens şi solicită Guvernului Chicu să dea dovadă de deschidere faţă de mass-media şi să fie receptiv la problemele acestui domeniu.

Similare
RECOMANDĂRI