Fiscul explică cum se restituie suma impozitului pe venit achitată în plus sau reţinută
Sursa foto:Vocea.md Vizualizari:

Fiscul explică cum se restituie suma impozitului pe venit achitată în plus sau reţinută

Pentru a primi supraplata impozitului pe venit, persoana fizică trebuie să depună Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, iar în cazul solicitării restituirii, aceasta se va efectua numai în cazul în care contribuabilul nu are restanţe, explică Servicul Fiscal de Stat.

Restituirea impozitului pe venit achitat/reţinut în plus persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se efectuează în corespundere cu prevederile titlului II al Codului fiscal, art.175 şi art.176 din titlul V al Codului fiscal.

       Persoana fizică poate solicita restituirea în cazul:

     a) neutilizării scutirii totale pe parcursul anului de gestiune (conform art.33-35 din Codul fiscal);

     b) reţinerii finale incorecte a impozitului din unele tipuri de venituri;

     c) reţinerii impozitului pe venit din plata deplină îndreptată în favoarea persoanelor fizice, dar nu din creşterea de capital.

  Persoana fizică urmează să depună la organul fiscal teritorial în raza căruia se deserveşte o cerere, începând cu data de 1 iulie, în următoarele modalităţi:

     a) în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declaraţie electronică” (drept dovadă de depunere a acesteea va servi recipisa generată de Sistemul Informaţional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat);

    b) pe suport de hârtie,

      - de sine stătător, în două exemplare dinre care unul se restituie depunătorului

      - cu aplicarea menţiunii despre recepţionarea acesteia sau de reprezentantul legal al acesteia

     Cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de până la 6 ani din data apariţiei lor, conform art.266 din Codul fiscal.

Conform art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru cele prezentate pe suport de hîrtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.

Restituirea la solicitarea persoanei fizice poate fi efectuată fie la contul bancar al persoanei, fie în numerar, în dependenţă de opţiunea bifată în Cererea de restituire. În cazul solicitării restituirii la contul bancar persoana fizică va indica în cererea de restituire codul IBAN personal la care să i se efectueze restituirea.

Pentru informaţii suplimentare puteţi apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon: 0 8000 15 25, apel gratuit.

Similare
RECOMANDĂRI