A fost lansat un nou concurs de finanţare a ideilor inovatoare pentru Chişinău
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

A fost lansat un nou concurs de finanţare a ideilor inovatoare pentru Chişinău

PNUD lansează un nou program de granturi cu genericul „Fast Track Challenge”, pentru a susţine soluţii inovatoare de dezvoltare urbană modernă şi prietenoasă mediului ambiant. Competiţia se desfăşoară în cadrul proiectului „Oraşe verzi durabile”, finanţat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF). Primăria municipiului Chişinău este partenerul principal al proiectului.

Valoarea totală a grantului este de maxim 8.000 USD fiecare. Iniţiativele urmează a fi depuse de entităţi juridice înregistrate în R. Moldova. Participanţii la concurs trebuie să asigure minim 30% contribuţie proprie din valoarea totală a proiectului depus. Propunerile de proiect acceptate în concurs vor acoperi domeniile:

  1. Mobilitatea urbană
  2. Gestionarea deşeurilor
  3. Eficienţa energetică şi valorificarea surselor de energie regenerabilă
  4. Planificarea urbană durabilă

Proiectele depuse vor fi realizate într-o perioadă de maxim 9 luni. Co-finanţarea poate fi nemonetară sau monetară şi urmează a fi oferită de compania sau consorţium-ul solicitante de grant. De asemenea, parteneriatele cu ONG-urile, companiile sau instituţiile publice vor fi considerate un avantaj.

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de experţi în baza criteriilor de eligibilitate: relevanţa; inovaţia; impactul social, economic şi de mediu; durabilitatea; gradul de replicare/extindere a iniţiativei; acoperirea teritorială şi perioada de implementare. Evaluarea va avea loc în două etape: examinarea dosarelor depuse conform criteriilor de eligibilitate şi prezentarea proiectului inovator în faţa comisiei de evaluare.

Condiţiile detaliate de participare şi ghidul de aplicare pot fi accesate aici. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 3 August 2020.

Programul „Fast Track Challenge” a fost pentru prima dată lansat în anul 2019 şi atunci au fost selectate patru propuneri de proiecte:

  • Reciclarea deşeurilor vegetale şi animale (compostarea anaerobă după metoda Bokashi).
  • 30 scutere integrate într-un serviciu de public sharing.
  • Instalarea senzorilor de măsurare a calităţii apei din râul Bîc şi o platformă on-line pentru vizualizarea datelor.
  • O nouă utilitate pentru bateria uzată de la vehiculul electric.

În 2020, alte patru iniţiative de proiect vor beneficia de finanţare, iar programul va continua şi în 2021.

Proiectul „Oraşe verzi durabile pentru Moldova”, cu o durată de cinci ani: 2018-2022, are un buget total de 2,72 mln USD, dintre care 2,64 mln USD sunt acordaţi de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi 80.000 USD – de PNUD Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI