505 copii din Republica Moldova au statut de copil adoptabil
Sursa foto:europalibera.org Vizualizari:

505 copii din Republica Moldova au statut de copil adoptabil

505 copii din Republica Moldova au, în acest moment, statut de copil adoptabil, conform datelor din Registrul de stat al adopţiei. Doar 38 dintre ei sunt copii cu vârsta de până la 3 ani. 96 de copii au între 4 şi 8 ani, 165 de copii – între 9 şi 13 ani, iar cei mai mulţi, 206 de copii – au mai mult de 14 ani.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale precizează într-un răspuns pentru IPN că datele cu privire la numărul copiilor adoptaţi în anul 2020 sunt în proces de sistematizare. În acelaşi timp, conform datelor din Registrul de stat al adopţiei, pe parcursul anilor 2018-2019 au fost adoptaţi 168 de copii de către cetăţeni ai Republicii Moldova şi 16 copii de către cetăţeni străini.

Conform legislaţiei în vigoare, adopţia este permisă numai persoanelor care au capacitate deplină de exerciţiu, au atins vârsta de 25 de ani şi sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât copilul pe care doresc să-1 adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani. Adoptatorii trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării multilaterale şi armonioase a personalităţii copilului. În cazul cuplurilor (soţ şi soţie), adopţia de către aceştia este permisă numai în cazul în care  căsătoria lor durează cel puţin 3 ani până la momentul depunerii cererii de adopţie.

Nu pot adopta copii persoanele decăzute din drepturi părinteşti, a căror stare de sănătate nu le permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copiilor, care se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere a copiilor biologici, care au adoptat anterior copii, însă nu şi-au exercitat corespunzător obligaţiile părinteşti şi sunt decăzuţi din exerciţiul acestor drepturi sau copilul este luat din grija lor, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. Totodată, nu pot adopta copii maturii care au prezentat documente sau informaţii false pentru încuviinţarea adopţiei, care au fost condamnaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni intenţionate, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, referitoare la viaţa sexuală, contra familiei şi copiilor.
Similare
RECOMANDĂRI