MAE salută decizia Comisiei Europeane de trasare a unor linii directoare referitoare la gestionarea frontierelor şi libera circulaţie în contextul pandemiei de COVID 19
Vizualizari:

MAE salută decizia Comisiei Europeane de trasare a unor linii directoare referitoare la gestionarea frontierelor şi libera circulaţie în contextul pandemiei de COVID 19

Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti salută adoptarea de către Comisia Europeană, la 16 martie 2020, a unui set de linii directoare cu privire la managementul frontierelor în vederea protecţiei sănătăţii şi asigurării disponibilităţii bunurilor şi a serviciilor esenţiale, în contextul creat de virusul COVID-19.

Într-un comunicat al diplomaţiei de la Bucureşti se rată că adoptarea acestor linii directoare se datorează inclusiv demersurilor efectuate în ultimele zile de către MAE, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României de la Bruxelles, în contextul blocajelor înregistrate la frontierele unor state europene în privinţa tranzitului transporturilor rutiere de marfă.

Liniile directoare conţin principiile necesare unei abordări integrate la nivelul tuturor statelor membre a gestionării eficiente a frontierelor şi sunt menite a asigura protejarea sănătăţii, în paralel cu menţinerea integrităţii şi funcţionalităţii Pieţei interne. În mod concret, documentul publicat de către Comisia Europeană acoperă următoarele domenii: transportul de bunuri şi servicii, furnizarea de bunuri, măsurile din domeniul sănătăţii, gestionarea frontierelor externe ale Uniunii şi a frontierelor interne ale spaţiului Schengen. Comisia Europeană pune accentul pe transparenţa, proporţionalitatea şi caracterul non-discriminatoriu al măsurilor impuse de statele membre pe domeniile vizate în contextul crizei generate de virusul COVID-19.

În privinţa liberei circulaţii a persoanelor, liniile directoare prevăd, inter alia, următoarele:

 • obligaţia statelor membre de a permite întotdeauna accesul propriilor cetăţeni şi al rezidenţilor, precum şi obligaţia de a facilita tranzitul altor cetăţeni şi rezidenţi UE care revin în statul de reşedinţă; obligaţia de a nu refuza intrarea pe teritoriul naţional a persoanelor care sunt vizibil bolnave, însă cu aplicarea de măsuri corespunzătoare de protejare a sănătăţii publice; posibilitatea solicitării ca persoanele care se întorc dintr-o zonă afectată să fie plasaţi în auto-izolare, similar cu măsurile aplicate propriilor cetăţeni;
 • posibilitatea statelor membre de a refuza intrarea pe teritoriul naţional a cetăţenilor provenind din state terţe în situaţia în care cetăţenii din state terţe prezintă simptome relevante sau au fost expuşi riscului de infecţie şi sunt consideraţi că pun în pericol sănătatea publică;

În aceste situaţii, statele membre UE au la dispoziţie măsuri alternative (izolare sau carantină), în cazul în care acestea sunt considerate mai eficiente;

 • aplicarea controalelor sistematice la frontierele externe UE (inclusiv posibilitatea aplicării de controale de sănătate) pentru toate persoanele, cetăţeni UE şi terţi;
 • posibilitatea re-introducerii de controale la frontierele interne UE, cu notificarea Comisiei Europene şi a celorlalte state membre conform Codului Frontierelor Schengen;
 • organizarea controalelor la frontieră de o manieră care să urmărească evitarea aglomerărilor la punctele de trecere care pot creşte riscul de răspândire a virusului.

Cele mai importante prevederi ale setului de linii directoare care privesc circulaţia bunurilor şi serviciilor se referă la:

 • asigurarea de către statele membre UE a circulaţiei tuturor bunurilor şi a funcţionalităţii reţelelor de aprovizionare, pentru produse esenţiale precum medicamente, echipament medical, produse perisabile şi animale vii;
 • recomandarea de a nu fi introduse solicitări suplimentare de certificare a transportului de bunuri în interiorul UE;
 • acordarea de prioritate serviciilor de transport în regim de urgenţă în cadrul sistemelor de transport;
 • asigurarea liberei circulaţii a lucrătorilor din transport, în special a celor care transportă bunuri esenţiale, fără afectarea siguranţei acestora;
 • notificarea în timp util a Comisiei Europene şi celorlalte state membre UE asupra oricăror restricţii impuse în domeniul transportului.

Totodată, documentul prezintă o serie de măsuri din domeniul sănătăţii publice, cu accent pe: garantarea accesului persoanelor aflate în categorii de risc la servicii medicale corespunzătoare; implementarea de măsuri de monitorizare; furnizarea de materiale de informare; implementarea de măsuri de screening pentru pasagerii care se deplasează din zone afectate şi recomandarea de interzicere a deplasării acestora; izolarea cazurilor suspecte şi posibilitatea de cooperare între autorităţi pentru transferul sau aplicarea de măsuri alternative.

În contextul publicării liniilor directoare, Ministerul Afacerilor Externe subliniază importanţa promovării unei abordări coordonate de la nivelul Uniunii Europene în toate aceste domenii, cu scopul principal de a proteja sănătatea cetăţenilor europeni, în paralel cu asigurarea continuităţii activităţilor economice.

Similare
RECOMANDĂRI