Red Union Fenosa s-a plâns la CEDO urmare a anulării unei decizii definitive adoptate în favoarea sa. Cum s-a finalizat dosarul
Vizualizari:

Red Union Fenosa s-a plâns la CEDO urmare a anulării unei decizii definitive adoptate în favoarea sa. Cum s-a finalizat dosarul

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat decizia în cauza Red Union Fenosa S.A. v. Republica Moldova. Societatea reclamantă s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolului 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie ca urmare a anulării unei decizii definitive adoptate în favoarea sa.

În urma comunicării cererii guvernului reclamat, Agentul guvernamental a înaintat o cerere de revizuire în faţa Curţii Supreme de Justiţie în vederea remedierii pretinselor încălcări. La 4 aprilie 2018 Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea de revizuire, a constatat încălcarea drepturilor societăţii reclamante în baza Articolului 6 § 1 din Convenţie şi a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi a casat deciziile emise în defavoarea acesteia, notează bizlaw.md.

Deoarece societatea reclamantă şi-a exprimat dezacordul cu propunerea reglementării amiabile a litigiului, Guvernul a prezentat Curţii o declaraţie unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor societăţii reclamante garantate de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi s-a obligat să-i achite 1.500 de euro pentru prejudiciul provocat şi 500 euro pentru costuri şi cheltuieli. Deşi societatea reclamantă şi-a exprimat dezacordul cu privire la declaraţia unilaterală propusă de către Guvern,

Curtea a notat că respectiva declaraţie a conţinut clauze rezonabile.

Considerând că declaraţia unilaterală a Guvernului este bazată pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi Protocoalele sale, şi în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenţie.

Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcţia agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI