Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

„#Alegem Parlamentul!” Ce poate face şi ce nu poate face un concurent electoral?

Concurenţii electorali sunt partidele politice, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi candidaţii independenţi, înregistraţiîncursaelectoralăde către Comisia Electorală Centralăşicare candideazăpentruocupareafuncţiei de deputat.

Drepturile concurenţilor electorali sunt:
1.    să organizeze întâlniri cu alegătorii, 
2.    să supună discuţiilor libere programele electorale, 
3.    să facă agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor. Agitaţia electorală este interzisă în ziua precedentă alegerilor şi în ziua votării.
4.    Să beneficieze de timpi de antenă gratuit, în mod echitabil şi fără discriminare, în baza principiilor de transparenţă şi obiectivitate.
Pe durata campaniei electorale, concurenţii electorali sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:
1.    să nu folosească resursele administrative, 
2.    să nu întreprindă acţiuni de corupere a alegătorilor, 
3.    să nu implice culte religioase prin acţiuni de agitaţie electorală sau susţinere financiară,
4.    să nu utilizeze în scop de publicitate electorală imagini ale instituţiilor de stat sau ale organizaţiilor internaţionale, 
5.    să nu implice în acţiunile de agitaţie electorală cetăţeni străini, imaginea unor persoane oficiale străine, personalităţi istorice, imaginea copiilor,
6.    să nu încalce regulile obligatorii de prevenire şi combatere a infecţiei COVID-19. 
Alegerile trebuie să reflecte voinţa cetăţenilor Republicii Moldova. Ieşiţi la vot! 

O campanie TVR MOLDOVA realizată în parteneriat cu Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”.
RECOMANDĂRI