Serviciul Fiscal de Stat a lansat Programul de rambursare a TVA
Sursa foto:foto simbol Vizualizari:

Serviciul Fiscal de Stat a lansat Programul de rambursare a TVA

Serviciul Fiscal de Stat, informează agenţii economici, înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA, că a fost lansat Programul de rambursare a TVA. Esenţa acestui Program constă în acordarea subiecţilor, înregistraţi în calitate de plătitori TVA, a dreptului la rambursarea din buget a sumelor TVA înregistrate în soldul deducerii pentru perioada ulterioară.

Astfel, dacă subiecţii TVA, conform Declaraţiei privind TVA pentru decembrie 2019, au înregistrat sume ale TVA aferente deducerii în perioada fiscală următoare, aceştia au dreptul la rambursarea sumelor TVA spre deducere pentru perioada ulterioară reflectate în declaraţiile privind TVA pentru perioadele fiscale pentru care se solicită rambursarea. Perioada, pentru care este posibilă rambursarea, conform Programului menţionat, este cuprinsă între luna ridicării stării de urgenţă (luna mai 2020) şi luna decembrie 2020.

Astfel, în perioada de criză determinată de situaţia epidemiologică, agenţii economici au posibilitatea valorificării soldului sumei TVA deduse.

Menţionăm, că potrivit prevederilor Legii specificate mai sus şi a Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, suma maximală a rambursării este limitată la nivelul sumei impozitelor salariale achitate pentru perioada fiscală pentru care se solicită rambursarea TVA.

Pentru a solicita rambursarea, este necesar de a depune o cerere, conform modelului prezentat în anexa la Regulamentul menţionat anterior, la Direcţia generală administrare fiscală din aria de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată şi la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice. Datele de contact ale Direcţiilor generale administrare fiscală pot fi vizualizate accesînd link-ul sau Anexa nr.2 din Regulament.

Termenul de examinare a cererii este de 25 de zile lucrătoare, în cadrul căruia se efectuează un control tematic de verificare a corectitudinii determinării sumei TVA spre rambursare.

Ţinînd cont de cele expuse, SFS încurajează contribuabilii să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislaţie şi să solicite rambursarea sumei TVA.

  NOTĂ: impozite salariale – suma impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei Programului de rambursare a TVA.

Similare
RECOMANDĂRI