Republica Moldova a primit din partea UE un grant de 10 mil. euro pentru finanţarea deficitului bugetar
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Republica Moldova a primit din partea UE un grant de 10 mil. euro pentru finanţarea deficitului bugetar

Republica Moldova a primit din partea Uniunii Europene un grant de 10 mil. euro, care, împreună cu creditul în valoare de 20 mil. euro, obţinut în octombrie, a constituit prima tranşă din asistenţa macrofinanciară de 100 mil. euro, promisă anterior de UE pentru susţinere bugetară.

Potrivit Ministerului Finanţelor, din această asistenţă, 60 mil. euro vor fi acordate sub formă de împrumut şi 40 mil. euro sub formă de grant. Primul grant, de 10 mil. euro, este destinat pentru acoperirea deficitului bugetar.

Totodată, pe 7 noiembrie au fost recepţionate două tranşe din suportul bugetar în cadrul asistenţei bugetare oferite Republicii Moldova, în valoare totală de 25 mil. euro. Banii vor fi utilizaţi pentru realizarea unor reforme-cheie demarate de Guvern în domeniul poliţiei, luptei împotriva corupţiei şi spălării banilor, agriculturii şi dezvoltării rurale.

Datorită sprijinului UE, poliţia moldovenească a reuşit să continue modernizarea şi profesionalizarea structurilor sale. De asemenea, graţie suportului din partea UE, Moldova a sporit competitivitatea sectorului agroalimentar prin investiţii în agricultură, crearea grupurilor de producători agricoli şi acordarea ajutorului necesar unităţilor agroalimentare în comerţul cu UE.

Finanţarea din partea comunităţii europene a contribuit, de asemenea, la alinierea la standardele de calitate internaţionale ale UE privind siguranţa alimentelor. Programul UE a sprijinit şi iniţiativele de dezvoltare rurală.
Similare
RECOMANDĂRI