Republica Austriacă este interesată în dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu Republica Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Republica Austriacă este interesată în dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu Republica Moldova

Ministerul Finanţelor a găzduit  Work-shop-ul Consultativ privind procesul de elaborare a Strategiei de cooperare a Austriei cu Republica Moldova pentru anii 2021-2025. Scopul evenimentului a fost de a oferi o platformă de schimb de informaţii cu autorităţile publice centrale privind lecţiile învăţate în cadrul cooperării bilaterale, precum şi implementarea celor mai bune practice şi sinergii pentru cooperarea viitoare.

În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului, doamna Ambasador Stella Avallone, şef al Departamentului pentru Europa de Est, de Sud-Est şi Caucazul de Sud, Ministerul Federal pentru Europa, Integrare şi Externe, a mulţumit Ministerului Finanţelor pentru găzduirea acestui eveniment, dar şi partenerilor de colaborare care au dat curs invitaţiei.

Dumitru Udrea, secretarul de stat al Ministerului Finanţelor, a subliniat importanţa acestor reuniuni şi a schimbului reciproc de opinii privind priorităţile bilaterale pentru dezvoltarea eficientă şi de perspectivă a proiectelor de asistenţă externă.

În cadrul evenimentului, domnul Alexander Karner, şef al Biroului de coordonare a cooperării tehnice ADA, a prezentat elementele cheie de cooperare ale Strategiei de cooperare a Austriei cu Republica Moldova pentru anii 2016-2020.

La rândul lor, ministerele de ramură au prezentat priorităţile de sector, conturând astfel necesităţile investiţionale în domeniile de interes reciproc.

Pe parcursul dialogului, Dumitru Udrea, secretar de stat al Ministerului Finanţelor a informat publicul prezent, referitor la noile măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe. Suplimentar, şi-a exprimat dorinţa de consolidare a asistenţei pentru dezvoltare, prin prisma identificării sinergiilor între programul de cooperare austriac şi a altor parteneri de dezvoltare, întru eliminarea fragmentării asistenţei pentru dezvoltare.

La final, doamna Ambasador Stella Avallone, a mulţumit celor prezenţi pentru dialogul constructiv şi eficient, şi a accentuat deschiderea Guvernului Austriei, faţă de propunerile/opiniile autorităţilor publice centrale vizavi de obiectivele şi priorităţile strategice ce vor fi formulate în viitoarea Strategie de cooperare, menită să asigure dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova şi bunăstarea cetăţenilor acestei ţări.

La eveniment au participat reprezentanţi ai partenerilor externi de dezvoltare, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Justiţiei, precum şi alţi factori interesaţi, care prin experienţa lor profesională, ideilor inovative şi capacităţilor instituţionale, contribuie la consolidarea priorităţilor de dezvoltare a Republicii Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI