Peste 13 mii de contracte de locaţiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-septembrie 2021
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Peste 13 mii de contracte de locaţiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-septembrie 2021

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanenţă măsuri de conformare şi informare a persoanelor fizice care transmit în locaţiune bunuri imobile cu privire la obligaţiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locaţiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – septembrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 13 236 contracte de locaţiune/chirie.

De asemenea, urmare a acţiunilor întreprinse au fost identificate 4 333 persoane fizice ce dau în locaţiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor.

Totodată, la 562 persoane fizice ce dau în locaţiune bunuri imobile şi nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăţi de bază – 703 mii lei, penalităţi – 50 mii lei şi amenzi – 101,6 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte că, în conformitate cu Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

 

Similare
RECOMANDĂRI