Deputaţii au votat pentru majorarea cotei TVA pentru HoReCa, modificări referitor la tichetele de masă şi alte modificări la politica bugetar-fiscală şi vamală
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Deputaţii au votat pentru majorarea cotei TVA pentru HoReCa, modificări referitor la tichetele de masă şi alte modificări la politica bugetar-fiscală şi vamală

Parlamentul a aprobat modificări în politica bugetar-fiscală şi vamală. Deputaţii au votat, în şedinţa plenară de astăzi, modificări ale Codului fiscal, Legii cu privire la tariful vamal, Legii privind plata pentru poluarea mediului, Legii privind sistemul public de asigurări sociale, Legii cu privire la tichetele de masă şi Legii privind declararea voluntară şi stimularea fiscală.

Deputaţii au votat astăzi mai multe modificări în politica bugetar-fiscală şi vamală, după ce în anul 2018 au fost adoptate o serie de modificări care au afectat principiile fiscale şi au avut efecte semnificative asupra indicatorilor bugetari.

Implementarea concomitentă a reformei fiscale, prin care au fost micşorate cotele de impozitare şi introduse scutiri adiţionale, şi a unui nou sistem de salarizare, care a crescut semnificativ cheltuielile de personal, pe parcursul anului 2018, a creat riscuri pentru stabilitatea bugetară.

În condiţiile în care pentru anul 2020 nu sunt planificate venituri adiţionale din surse externe, din cauza suspendării parteneriatelor cu FMI şi UE din vara anului 2018-2019, iar costurile pentru cheltuieli de personal vor fi semnificativ mai mari decât iniţial prognozat, se impune necesitatea adoptării unor măsuri de mobilizare a veniturilor şi asigurare a stabilităţii bugetare.

Aceste măsuri sunt incluse şi în acordul FMI. Notăm că Ministerul Finanţelor a negociat cu FMI măsuri care să afecteze sectoare economice înguste, fără a pune presiune asupra păturilor social dezavantajate sau asupra populaţiei pe larg. O parte din măsuri, precum cele ce ţin de anularea scutirilor la jocurile de noroc şi la produsele petroliere, interzicerea magazinelor duty-free care activează în afara regulamentelor internaţionale, şi mărirea accizelor la produse din tutun heat-not-burn, au fost deja adoptate.  Astăzi au mai fost adoptate următoarele măsuri:

●     Eliminarea scutirii personale a persoanelor fizice cu venituri mai mari de 360 000 de lei anual
Pentru a readuce elemente de progresivitate în impozitarea persoanelor fizice, s-a propus modificarea condiţiei de utilizare a acestei scutiri, astfel încât persoanele fizice cu venituri mai mari de 360 000 de lei anual sau 30 000 de lei lunar să achite o contribuţie mai mare la buget.
Astfel persoanele vizate vor achita un impozit suplimentar de 240 de lei lunar. Este de menţionat că în anul 2018 doar 4891 de persoane din Republica Moldova au venituri mai mari de 360 000 de lei anual. Ministerul Finanţelor a estimat că această modificare va aduce 14 milioane de lei suplimentare la buget.
●     Aplicarea impozitării generale la creşterea de capital, 100% pentru persoane juridice, 50% pentru persoane fizice
 
Măsura are drept scop simplificarea administrării fiscale, creşterea gradului de conformare şi eliminarea ambiguităţii tratamentului fiscal al acestor tranzacţii. Proiectul va readuce impozitul pentru persoanele fizice la 50% din suma excedentară a creşterii de capital. Este de menţionat că persoanele care vând locuinţele pe care le deţin în proprietate şi în care locuiesc minim 3 ani sunt scutite de achitarea impozitului pe venit de la creşterea de capital. Persoanele juridice vor achita impozit pentru întreaga sumă de creştere de capital.

Impactul estimat al acestei măsuri pentru anul 2020 constituie 127 de milioane lei venituri suplimentare.
 
●     Anularea amnistiei fiscale
 
Se vor permite controalele fiscale pentru plăţile de până în 2018 pentru a spori justiţia fiscală şi a pedepsi evaziunile fiscale.
Amnistia fiscală a fost una dintre măsurile care au cauzat suspendarea programul cu Fondul Monetar Internaţional.
 
●     Eliminarea scutirii la TVA pentru sectorul HORECA
Proiectul prevede anularea cotei reduse a TVA de 10% şi, respectiv, revenirea la cota-standard a TVA în mărime de 20% pentru livrările efectuate de către agenţii economici ce activează în sectorul HORECA (hotele, restaurante, cafenele). Scutirile de taxe acordate anumitor agenţi
economici sau sectoare introduc distorsiuni în sistemul fiscal. În contextul în care legislaţia fiscală nu prevede dreptul la restituirea sumei de TVA în cazul în care TVA aferent procurărilor depăşeşte TVA aferent vânzărilor, cota de TVA 10% creează o presiune constantă asupra bugetului de stat, în acelaşi timp fiind afectat cash-flow-ul întreprinderilor. Prin reducerea cotei TVA pentru sectorul HORECA, statul a acumulat datorii de 8 milioane de lei agenţilor economici HORECA, din cauza diferenţelor de cote TVA la care este supus sectorul HORECA faţă de celelalte sectoare de la care agenţii HORECA fac procurări.

Impactul estimat direct asupra bugetului va constitui 50 de milioane de lei.
 
●     Eliminarea scutirii pentru venitul estimat prin metode indirecte
 
Serviciul Fiscal de Stat aplică metode indirecte de estimare a veniturilor impozabile atunci când estimează o diferenţa semnificativă între veniturile estimate şi cele declarate de contribuabil. În prezent în cazul în care diferenţa dintre venitul estimat şi cel impozabil se adevereşte a fi mai mică de 500 mii lei, acesta este scutit de obligaţii fiscale, reprezentând de fapt o amnistie fiscală pentru aceste sume. Această scutire va fi eliminată.
 
●     Taxe pentru protejarea mediului
 
Proiectul propune majorarea taxelor pentru poluarea mediului cu 20%, care va descuraja investiţiile în mărfurile ce poluează mediul. În acelaşi timp, Guvernul intenţionează să elaboreze un mecanism de restituire/reducere a taxei pentru poluarea mediului şi să stimuleze investirea în sisteme de reciclare.

Impactul estimat al acestei măsuri pentru anul 2020 constituie 48 de milioane de lei.
 
●     Aplicarea cu contribuţii de asigurări sociale a tichetelor de masă
 
Proiectul propune impunerea contribuţiilor de asigurări sociale asupra tichetelor de masă, achitate de angajator (18%) şi angajat (6%), dar nu şi impozitul pe venit şi contribuţii la servicii medicale. Aplicarea contribuţiilor de asigurări sociale va asigura o mai mare sustenabilitate a Bugetului Asigurărilor de Stat.
 
●     Revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor transportate prin servicii poştale internaţionale
 
Se revizuieşte tratamentul fiscal aplicat mărfurilor importate ca urmare a tranzacţiilor comerciale (B2C – de la business la consumator) prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, cu aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale asupra mărfurilor care depăşesc plafonul valoric de 200 euro şi nu au caracter comercial. Prin prisma modificărilor respective se urmăreşte asigurarea concurenţei loiale, dar şi ajustarea graduală la practicile UE, unde plafonul valoric aplicat actualmente asupra trimiterilor respective constituie 22 euro.

Impactul estimat asupra bugetului va constitui 170 de milioane de lei.

În general, proiectul are ca scop asigurarea concurenţei loiale, respectarea principiului echităţii fiscale şi acumularea adiţională a veniturilor bugetare, ca ulterior acestea să fie direcţionate în mod prioritar în domeniile social-economice importante precum salarizare bugetară, asigurări sociale, dar şi investiţii în infrastructură, de care vor beneficia toţi cetăţenii Republicii Moldova.
Similare
RECOMANDĂRI