Comisioanele la plăţile cu cardul şi la terminale POS ar putea fi mai mici - Mold-Street
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Comisioanele la plăţile cu cardul şi la terminale POS ar putea fi mai mici - Mold-Street

Un proiect promovat de Banca Naţională a Moldovei ar putea duce la reducerea mărimii şi transparentizarea comisioanelor aplicate de prestatorii de servici de plată, dar şi la optimizarea cheltuielilor din bugetul public naţional şi promovarea plăţilor fără numerar prin facilitarea acceptării plăţilor guvernamentale prin instrumente de plată tip card.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM prevede stabilirea unei valori maxime de 0,5% a comisionului de servicii perceput comercianţilor de către prestatorii de servicii de plată în cadrul operaţiunilor destinate bugetelor componente ale bugetului public naţional (definite la art.20 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale), scrie Mold-street.

Până în 2022 comisioanele se vor diminua cu circa o treime

De asemenea, conform acestei prevederi se impune un scenariu de reducere a comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru acceptarea plăţilor prin intermediul cardurilor de plată pentru tranzacţiile în mediul fizic (POS terminale) cu orice destinaţie după cum urmează: pentru 2020 – 1,8%; 2021 – 1,5%; 2022 – 1,2%.

Potrivit BNM, aceasta va duce la micşorarea părţilor componente ale comisionului de servicii perceput comercianţilor, inclusiv a comisionului interbancar, ceea ce va alinia media comisioanelor plătite de comercianţi, la utilizarea cardurilor de pată, la media regională.

La fel şi tarifele pentru plăţile procesate în sistemului automatizat de plăţi interbancare (SAPI) percepute de către BNM în calitate de administrator al sistemului vor fi ajustate.

BNM susţine că potrivit practicii internaţionale privind stabilirea mărimii comisioanelor de către băncile centrale pentru oferirea accesului participanţilor la sistemele de plăţi, asemenea servicii se consideră, de obicei, obligaţie publică, care se livrează doar cu recuperare de cost, fără a urmări înregistrarea de profit.

Astfel, proiectul are ca scop echilibrarea nivelului de venituri generate din activitatea SAPI cu nivelul de cheltuieli aferente administrării şi operării acestuia.

Comisioanele percepute de prestatorii de servicii de plată pentru operaţiunile ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăţi interbancare (SAPI). Conform proiectului hotărârii, vor fi reglementate atât tarifele pentru plăţile procesate de către BNM în calitate de administrator al SAPI, cât şi cele percepute de prestatorii de servicii de plată.

Mărimea comisionului care va fi aplicat utilizatorilor de către prestatorii de servicii de plată pentru operaţiunile ce presupun utilizarea SAPI se propune a fi stabilită la o valoare de:
1. nu mai mare decât triplu comisionului perceput de către BNM conform tarifelor pentru plăţile procesate în SAPI - pentru ordinele de plată transmise de către plătitor în mod electronic către prestatorul de servicii de plată;
2. nu mai mare de şase ori decât comisionului perceput de către BNM conform tarifelor pentru plăţile procesate în SAPI pentru ordinele de plată prezentate pe suport de hârtie de către plătitor către prestatorul de servicii de plată.

La fel şi tarifele pentru plăţile procesate în sistemului automatizat de plăţi interbancare (SAPI) percepute de către BNM în calitate de administrator al sistemului vor fi ajustate.

Similare
RECOMANDĂRI