CEC a aprobat Regulamentul privind funcţionarea Sistemului de înregistrare video în secţiile de votare
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

CEC a aprobat Regulamentul privind funcţionarea Sistemului de înregistrare video în secţiile de votare

CEC a aprobat, în cadrul şedinţei de ieri, Regulamentul privind funcţionarea Sistemului de înregistrare video în secţiile de votare. Documentul reglementează exhaustiv funcţionarea sistemului de înregistrare video în secţiile de votare, stabileşte regulile de utilizare a acestuia, defineşte responsabilităţile privind prelucrarea, accesul şi stocarea informaţiilor astfel obţinute.  

Sistemul de înregistrare video va fi utilizat în secţiile de votare în cadrul alegerilor din 24 februarie 2019 şi reprezintă o măsură suplimentară de securizare şi asigurare a transparenţei procesului de votare, a operaţiunilor electorale din ziua alegerilor, inclusiv împotriva eventualelor fraude electorale. Totodată, sistemul nu va fi utilizat în cadrul votării cu urna mobilă şi al votării la locul aflării alegătorului.

CEC reiterează că montarea camerelor video în secţiile de votare nu trebuie să compromită secretul votului. Instalarea şi activitatea acestora nu va viza cabinele de vot, listele electorale, nu va afecta intimitatea alegătorilor şi datele lor cu caracter personal. Imaginile nu vor fi transmise online, ci stocate pe un dispozitiv aparte, exclusiv în cazul unor eventuale litigii electorale, acestea vor putea fi utilizate în calitate de dovezi pentru examinarea şi soluţionarea lor.

NOTĂ: CEC este o instituţie certificată la nivel internaţional în domeniul securităţii informaţiei conform standardelor SR ISO/CEI 27001:2013.

Similare
RECOMANDĂRI