Zeci de de angajaţi ai autorităţilor publice, instruiţi asupra noului mecanism de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a UE
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Zeci de de angajaţi ai autorităţilor publice, instruiţi asupra noului mecanism de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a UE

Peste 60 de angajaţi autorităţilor publice ale căror activităţi presupun elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative, precum şi aplicarea dreptului UE în procesul de legiferare, au participat ieri, 8 februarie, la un seminar de instruire organizat de Centrul de armonizare a legislaţiei din cadrul Cancelariei de Stat.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate procedurile legale stabilite de Regulamentul Guvernului şi Regulamentul privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene. De asemenea, au fost prezentate şi recomandările practice referitoare la procesul de elaborare şi promovare a proiectelor de acte normative, inclusiv a celor care au ca scop armonizarea legislativă.

Angajaţii Centrului de armonizare a legislaţiei din cadrul Cancelariei de Stat au evocat aspectele practice conexe mecanismului de elaborare şi promovare a proiectelor de acte normative, după 6 luni de la aprobarea Regulamentului Guvernului. Discuţiile s-au axat pe prevederile Capitolului V din Regulament şi alte subtilităţi practice din perspectiva competenţelor Secretarilor generali de stat în procesul de promovare a proiectelor de acte normative ale Guvernului.

De asemenea, colaboratorii Centrului au abordat metodele şi instrumentele specifice procesului de armonizare legislativă potrivit Legii cu privire la actele normative precum şi ale noului mecanism de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea UE. Astfel, au fost punctate elementele-cheie ale proiectelor de acte normative de relevanţă UE, precum întocmirea corectă a Tabelului de concordanţă, structura specială a Notei Informative, inserarea clauzei de armonizare, marcarea acestora cu sigla ”UE”, realizarea expertizei de compatibilitate.

De menţionat că, Cancelaria de Stat prin intermediul Centrului de armonizare a legislaţiei are misiunea de a realiza politica statului în ceea ce priveşte coordonarea în domeniul armonizării legislative, asigurarea compatibilităţii legislaţiei naţionale cu legislaţia UE şi efectuarea expertizei de compatibilitate, precum şi asigură conformitatea juridică a proiectelor de acte normative care urmează a fi aprobate de Guvern.

Similare
RECOMANDĂRI